PBL ziet grote potentie voor warmtenetten

Op 21 maart publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) haar rapport Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland. Auteur Nico Hoogervorst zegt: “Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem.”

DBDH and Warmtenetwerk meet in Amsterdam

A delegation of the Danish Board of District Heating visited The Netherlands March 8-10. Almost hundred persons visited the seminar of DBDH and Warmtenetwerk at March 9th in Amsterdam. The presentations are now available.

klein kamp

Green Deal Aardgasvrije Wijken

Op 8 maart tekenden de ministers Kamp en Plasterk en staatssecretaris Dijksma met dertig colleges van B&W, alle twaalf provinciebesturen, de netbeheerders Enduris, Enexis, Alliander, Stedin en Rendo, Netbeheer Nederland en VNG een Green Deal die voortvloeit uit de Energieagenda en het Klimaatakkoord van Parijs: versnelling van de ontwikkeling van aardgasvrije wijken. 

Een aantal organisaties waaronder de stichting Warmtenetwerk heeft deze Green Deal als partner ondertekend en heeft daarmee haar steun toegezegd aan de partijen in de overeenkomst. 

Presentaties bijeenkomst Warmtetafel

Wegens de grote belangstelling zijn er twee rondes gedaan over de Warmtetafel. De presentaties van de laatste bijeenkomst op 20 februari in Eneco World zijn nu beschikbaar:

Tjalling de Vries (EZ): Energieagenda en warmtetafels

Stan de Ranitz: Transitie naar open warmtenetten

Maike Akkers: Business Case

Arno van Gestel: Aantrekkelijkheid van warmte 

Gijs de Man: Integrale afweging

warmtestad gasunie

Gasunie New Energy in warmtenet Groningen Noordwest

Op 19 december 2016 waren Riksta Zwart van Waterbedrijf Groningen en wethouder Mattias Gijsbertsen, de huidige partners in WarmteStad, met Hans Coenen en Gerard van Pijkeren van Gasunie bijeen voor de ondertekening van een intentieverklaring voor warmtenet Groningen Noordwest, een project van WarmteStad.

klein overhandiging boek Kamp

Kamp neemt boek Duurzame warmte en koude in ontvangst

Op 7 december 2016 overhandigde auteur Klaas de Jong zijn nieuwe boek Duurzame warmte en koude aan minister Henk Kamp. 

Warmteleidingen onder Twentekanaal door

Op 5 november 2016 werden voor Warmtenet Hengelo twee warmteleidingen onder het Twentekanaal doorgetrokken. Het is het begin van de aanleg van de backbone voor dit warmtenet. De backbone verbindt de netten in Hengelo en maakt het mogelijk om restwarmte van Akzo Nobel te benutten voor het verwarmen van woonwijken, bedrijventerreinen  en kantoorpanden. 

klein voorkant duurzame warmte

Nieuw boek van Warmtenetwerk

In november verscheen het boek Duurzame warmte en koude, de groei van warmte- en koudenetten in Nederland. Auteur is Klaas de Jong. In 102 bladzijden in kleur geeft dit boek een prachtig overzicht van de ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen....

klein Waermespeicher Karlshoehe lr

Studiereis Hamburg leerzaam en leuk

Drie verschillende warmtebedrijven bezochten we op onze studiereis naar Hamburg 13-14 september: Vattenfall Hamburg met het een na grootste warmtenet van Europa, Hansewerk Natur (EON) met een honderdtal kleinere warmtenetten en het jonge Hamburg Energie met een warmtenet op een enorme Energiebunker.

Weer nieuw warmtenet in Westland

12 augustus was de officiële start van de geothermieboring in Poeldijk voor Aardwarmte Vogelaer. Op een diepte van 2,5 kilometer wil men  water van 85 °C winnen voor de verwarming van zeven glastuinbouwbedrijven.