1232572285duindorpcentrale website

Nieuwsbrief Warmtenetwerk Januari 2009

Januari is een belangrijke maand voor koude- en warmtenetten geworden. In het nieuws is volop bericht over de projecten Duindorp, met warmte uit zeewater, en Zeewolde waar een biogasinstallatie bij de boer een woonwijk verwarmd. Beide projecten haalden zelfs een uitzending van het journaal. De stichting Warmtenetwerk stuurt deze maand een nieuw Warmtenetwerk Magazine uit en zag haar ledental groeien naar 65 leden.

1231363415webfoto feest zeewolde 2

Zeewolde eerste gemeente met Zone Groene Warmte

Polderwijk krijgt sinds 7 januari warmte vers van de koe.

Nieuwsbrief Warmtenetwerk December 2008

In dit nummer van de Warmtenetwerk nieuwsbrief leest u onder meer hoe u een gratis (digitaal) exemplaar van de restwarmtespecial van EnergieGids kunt krijgen, wat de nieuwe plannen voor restwarmte zijn in Lelystad en Brussel en over de garantstelling van 65 miljoen euro van Zeeland Seaports.

EZ lanceert Warmte op stoom

Vandaag (maandag 15 dec) stuurde het Nederlandse ministerie van Economische Zaken het aanvalsplan warmte naar de Tweede Kamer. Het plan heeft de naam 'Warmte op stoom' gekregen en voorziet samen met het sectorakkoord energie in een forse uitbreiding van restwarmte en duurzame warmte voor 2020.

1228344209duurzame brandstoffen

Brochure Duurzame brandstoffen optimaal benutten

In de nieuwe brochure 'Duurzame brandstoffen optimaal benutten' stelt de Projectgroep Biomassa & WKK de huidige stand van zaken omtrent energieopwekking uit biomassa aan de orde. Aan bod komen onder meer de huidige markt voor biomassa, praktijkvoorbeelden, borging van de duurzaamheid en het technisch ontwikkelpotentieel voor biomassatoepassingen.

Nieuwsbrief Warmtenetwerk November 2008

In de nieuwsbrief van de Stichting Warmtenetwerk leest u deze maand onder meer over de plannen van de stichting in 2009, de oprichting van een drietal werkgroepen en een nieuwe dvd met duurzame warmteprojecten van New-Energy TV.

1228166679twence

Overijssel steunt warmtenet Hengelo

De Provincie Overijssel investeert 1,8 miljoen euro in een warmtenet in Hengelo waarmee ze een kwart van haar milieudoelstelling kan bereiken.

EEWärmeG: een wet voor duurzame warmte

Duitsland wil met een nieuwe wet het aandeel duurzame warmte verhogen van 6 procent nu naar 14 procent in 2020.

Een Nederlands platform: Warmtenetwerk

Verschillende Nederlandse bedrijven zijn actief met de aanleg van nieuwe warmtenetten en er worden fraaie en soms heel innovatieve projecten gerealiseerd. Maar er zou veel meer kunnen. Helaas zijn de mogelijkheden voor energiebesparing en stadsverwarming en koeling nauwelijks bekend bij beleidsmakers en projectontwikkelaars. Een Nederlands platform kan daarin verandering brengen.

Europees Technologie Platform District Heating & Cooling

De Brusselse organisatie Euroheat & Power richt een platform op om alle mogelijkheden voor energiebesparing en CO2-reductie met warmte- en koudenetten te kunnen. Dit platform moet meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van warmte- en koudedistributie en nieuwe ontwikkelingen stimuleren. Het ultieme doel is een visie voor 2050.