Inbreng herziening warmtewet

Het bestuur van de stichting Warmtenetwerk heeft gereageerd op het wetsvoorstel voor aanpassing van de Warmtewet van het Ministerie van EZ. In de brief gaat het bestuur onder meer in op ....

ligne sittard

Aanleg 1e fase Groene Net start na zomer

Op 27 juli ondertekenden wethouder Ruud Guyt van Sittard-Geleen en Erik Stronk, directeur van warmtebedrijf EnNatuurlijk het investeringsbesluit voor de aanleg van de eerste fase van het Groene Net Limburg. Na de zomer legt EnNatuurlijk een warmtenet aan naar 145 woningen en 9 zakelijke klanten.

Presentaties Heat meets Power

Op 9 juni 2016 organiseerde Warmtenetwerk bij DNV GL in Arnhem een middag over het thema Heat meets Power. De volgende presentaties zijn beschikbaar:

Elvira Huizeling, Product Manager Heat, Uniper (vroeger E.ON): Ambities energie producent

Martijn Bongaerts, Alliander: Visie van netwerkbedrijf

Joost de Wolff, DNV GL: Marktmodellen en smart grids

Claus Nielse, Din Forsyning, Power-to-Heat in Denmark 

 

 

Warmtekaart Vlaanderen

Samen met de netwerkbedrijven Eandis en Infrax maakte de Vlaamse researchorganisatie VITO in 2016 een warmtekaart van geheel Vlaanderen. Op de kaart zijn de potentieel interessante gebieden voor de ontwikkeling van warmtenetten aangegeven. 

 

Uitbreiding warmtenet Veenendaal

Wethouder Nurmina Kundic gaf eind mei het startschot voor een warmteleiding naar de nieuwbouwwijk Veenderij in Veenendaal-Oost.   Met de uitbreiding verdubbelt het aantal aansluiting op het warmte- en koudenet van DEVO dat nu ongeveer 800 bedraagt. Aanleg en beheer van het net zijn door DEVO uitbesteed aan Heijmans Infra.

Vlaamse netwerkbedrijven vormen warmtebedrijf

De Vlaamse netwerkbedrijven Eandis en Infrax bundelen hun activiteiten op het gebied van warmtenetten in een nieuw warmtebedrijf met de naam warmte@vlaanderenHet nieuwe warmtebedrijf is een schitterend voorbeeld van een duurzaam energieproject voor de toekomst’, zegt Bart Tommelein, Vlaams Minister van Energie.

Enthousiasme op jaarbijeenkomst 2016

Vol enthousiasme presenteerden Saskia Hagedoorn, Robert Crabbendam, René Prop en Dick Jansen de ontwikkelingen bij de warmtenetten in Vierpolders, Alkmaar, Dordrecht, Westland, Veenendaal en Groningen. Ze maakten de groeipotentie zichtbaar waarover het bestuur van warmtenetwerk druk confereert aan de door EZ georganiseerde warmtetafels. 

 

Green deal Geothermie N-Brabant

Op 14 april tekenden 16 Brabantse organisaties de Green Deal Geothermie Brabant met minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Dijksma (I&M). Er zijn vijf concrete projecten met een investering van in totaal 100 miljoen euro. Hydroco en Energiefonds Brabant leveren het startkapitaal. 

Leden VvE kiezen voor warmtestad

De VvE Moesstraat- Vindicatstraat heeft een overeenkomst heeft gesloten met WarmteStad voor het afnemen van warmte via het Warmtenet Noordwest. Voor deze overeenkomst moesten meer dan 70% van de leden ja zeggen op het voorstel om hun individuele gasketel te vervangen door een aansluiting op warmte.

Warmte uit Rotterdam voor Leiden en voor Heineken

Op 5 april 2016 tekenden vertegenwoordigers van provincie Zuid-Holland, NUON, Warmtebedrijf Rotterdam, Heineken en de gemeenten Leiden en Rotterdam een ambitieverklaring voor de aanleg van een warmteleiding vanaf Rotterdam naar Leiden en naar de brouwerij van Heineken in Zoeterwoude.