Inschrijving jaarbijeenkomst 2016 open

De jaarbijeenkomst van Warmtenetwerk is op 12 mei in het Muntgebouw te Utrecht. De inschrijving is nu open. 

klein EU 50 energy is heat

EU Strategy Heating & Cooling

 

Op 16 februari publiceerde de Europese Commissie een rapport over de strategie voor warmte en koude. Een sterke groei van hernieuwbare warmte en koude is dringen noodzakelijk. Warmtenetten zijn geschikt voor allerlei vormen van groene warmte. Niet voor niets is Zweden in de EU zowel koploper bij hernieuwbare warmte als bij warmtenetten.

cover decentralized energy

Times are changing for District Heating in The Netherlands

The main article in Decentralized Energy 1/2016 describes the rapid development of district heating in The Netherlands. Renewable heat sources prove to be essential for this development. Spectacular is the number of projects with heat transport over a long distance with obstacles like waterways and highways. The Dutch contractors are masters in the technique of horizontal drilling.

Energy for vertical city

The Rotterdam is one of the highest and biggest buildings in the Netherlands. It is a vertical city with mixed housing, commercial and recreational functions.  The energy system of the buiding is a pilot project in the EU Celsius Smart Cities programme. 

The article is free for pubishing with mentioning source: warmtenetwerk Magazine - Klaas de Jong. Send an email to idee@energieprojecten.com for text and hr images.

Warmtenetwerk Vlaanderen onafhankelijk

Warmtenetwerk Vlaanderen wordt een onafhankelijke organisatie die binnen ODE Vlaanderen als warmteplatform zal fungeren. Samenwerking met Warmtenetwerk Nederland zal blijven bestaan. Het Warmtenetwerk Magazine blijft voor zowel Vlaanderen als Nederland en studiereizen zullen ok gezamenlijk worden georganiseerd.

Warmtenet Gent breidt uit

Op 15 december 2015 ondertekenden Tondelier Development nv en EDF Luminus een contract waarmee alle 530 woningen van de toekomstige Tondelierwijk in het noorden van Gent worden aangesloten op het stadswarmtenet van EDF Luminus, via de al aanwezige warmteleidingen aan de Blaisantvest. In de wijk zelf komt een lokaal verdeelnet van 4,4 km. De warmte komt van de warmtekrachtkoppeling in de centrale aan de Ham.

klein Sonja partnerschappen 2015

Marktmodellen centraal op jaarcongres 2015

Op 4 november hield de stichting Warmtenetwerk haar zevende jaarbijeenkomst. Het voormalige Essogebouw (nu De Rode Olifant) aan de Benoordenhoutseweg in Den Haag was als locatie gekozen vanwege de ligging tussen Ministerie van Economische Zaken en Provinciehuis Zuid-Holland. Achteraf bleek het ook een historisch gezien juiste plek. Hier werd na de vondst van het Slochterenveld door Esso het idee gelanceerd om een gasnet aan te leggen dat elke woning in Nederland individueel van aardgas zou voorzien. Ruim een halve eeuw later presenteerde Warmtenetwerk hier de plannen om grootschalig van aardgas over te stappen op warmte. 

ondertekening HS en Riksta

Start warmtenet Hoogezand-Sappemeer

Op 7 oktober is er tussen de gemeente Hoogezand-Sappemeer en Waterbedrijf Groningen een overeenkomst gesloten voor warmtelevering. Het waterbedrijf zal realisatie en exploitatie van het warmtenet in Hoogezand verzorgen.De eerste afnemers zijnSportcentrum De Kalkwijck en Het Huis voor Cultuur en Bestuur.

 

Turnhout krijgt eerste warmtenet in de Kempen

Voor de ontwikkeling van een warmtenet in de wijk Niefhout in Turnhout ondertekenden Stad Turnhout, verkavelaar Slim Turnhout, projectontwikkelaar ION, warmtenetbeheerder Eandis en warmteproducent en -leverancier Veolia op 8 september een samenwerkingsakkoord. Dat gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister Liesbeth Homans bevoegd voor Stedenbeleid. Het gaat om het eerste warmtenet in de Kempen. De eerste warmte zal komend voorjaar de wijk Niefhout worden geleverd.

Coalitie warmtenet Ede wil snelle groei naar 20.000 aansluitingen

Op 18 september hebben Bio-energie De Vallei bv (BDV), gemeente Ede, Woonstede, provincie Gelderland en Alliander DGO een samenwerkingsovereenkomst getekend voor uitbouw van het warmtenet in Ede. De ambitie is om in vijf jaar van de aansluiting van 4.000 panden naar 20.000 te gaan.