alkmaar 10000 HVC

Mijlpaal HVC: 10.000 aansluitingen op warmtenet

Op 16 september bereikte HVC met de aansluiting van een woning in een renovatiewijk in Amaar een mijlpaal: 10.000 warmteklanten! De bewoners die al 44 jaar in deze straat wonen vonden het ook bijzonder: "We zijn begonnen met een kolenkachel, daarna de gaskachel en nu warmte van HVC."

foto Jaap Lotstra

Seminar: Meer opbrengst uit geothermie

Samen met de projectgroep biomassa & wkk organiseert Warmtenetwerk een dag over geothermie in Middenmeer. In deze plaats draaien de pompen van de grootste geothermiebron van Nederland. ECW Netwerk beheert naast de bronnen ook een warmte-, gas- en elektriciteitsnet en management van wkk. 

Op het seminar bespreken we hoe je met warmtepompen en gegons-wkk meer opbrengst uit geothermie kunt halen.

Oproep Warmtestad voorbereiding aanbesteding warmtenet geothermie

WarmteStad is vergevorderd in de plannen voor Warmtenet Noordwest met diepe geothermie in Groningen en is op dit moment bezig met de voorbereiding van een aanbestedingsprocedure van de werkzaamheden. Binnen enkele weken moet duidelijk worden hoe de vraag aan de markt precies zal luiden. Om te borgen dat de uitvraag aan de markt in dit innovatieve project juist is, wordt op 1 september 2015 een kick-off georganiseerd

Ecorys onderzoekt marktmodellen warmtesector

Het Ministerie van Economische Zaken heeft aan bureau Ecorys opdracht gegeven om onderzoek te doen naar marktmodellen die de warmtesector kunnen ondersteunen om de gewenste groei van warmtenetten te realiseren. De opdracht past in het kader van het Programma Warmte.

structuur ez energie 2015

Reorganisatie Energiedirecties EZ

Het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken gaat voor de sector energie naar een nieuwe organisatie. De nieuwe structuur is het antwoord op de uitdagingen van het Energieakkoord, de daling van de aardgaswinning en de EU-plannen voor een Energie-Unie. 

Wijzigingen EMG

Met de Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG) kan de invloed van een collectief energiesysteem worden verrekend in de energieprestatie van de aangesloten gebouwen. Sinds 2011 is de EMG beschikbaar als ‘voornorm’. Na een herziening krijgt de EMG  de status van een NEN-norm. 

klein ondertekening intentie overeenkomst Het Groene Net ondertekening intentie overeenkomst Het Groene Net6758

Oprichting warmtebedrijf Het Groene Net

Op 8 juni 2015 ondertekenden wethouder Guyt van Sittard-Geleen, Hendrix van Stein en Hovens van Beek een overeenkomst met Eric Stronk, directeur van Ennatuurlijk, voor de oprichting van warmtebedrijf Het Groene Net. Het warmtenet gaat gebruik maken van groene warmte van restwarmte van chemiepark Chemelot en van de Biomassa Energie Centrale Sittard die al jaren warmte levert aan de wijk Hoogveld.

klein warmtevisie metropool amsterdam

Regionaal warmtenet metropool Amsterdam

Op 4 juni 2015 ondertekenden 25 partijen een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een regionaal warmtenet in en rondom Amsterdam. Daarnaast tekende een tiental woningcorporaties een intentieverklaring om hier aan mee te werken. 

Periode van sterke groei voor warmtesector

Er was grote belangstelling voor het seminar over aanleg van warmtenetten in de bestaande bouw op 21 mei in Dordrecht. De 146 stoelen in zaal Ketel 1 van het Energiehuis waren bijna allemaal bezet. De belangstelling is begrijpelijk want het grote potentieel voor warmtenetten ligt in de bestaande bouw. Gijs de Man, voorzitter van Warmtenetwerk, gaf in zijn openingsrede aan dat restwarmte en duurzame warmte een heel groot aandeel hebben in de doelstelling van het Energieakkoord. ‘We hebben lang moeten wachten op de warmtevisie van het Ministerie van EZ maar dat heeft geleid tot een beter resultaat,’ aldus De Man. Bij het ministerie heeft men nu ook een helder beeld van mogelijkheden en nog aanwezige knelpunten. De warmtesector staat nu voor een periode van sterke groei. 

Oproep aandelenparticipatie Warmtenet Hengelo

Voor de op te richten BV warmtenet Hengelo kunnen marktpartijen tot 1 mei hun belangstelling voor aandelenparticipatie  kenbaar maken.  In de nieuwe BV zal het warmtenet worden uitgebreid van 1.700 woningequivalenten naar 5.000 woningen en 500.000 m2 zakelijke klanten.