Gasunie New Energy in warmtenet Groningen Noordwest

warmtestad gasunie

Op 19 december 2016 waren Riksta Zwart van Waterbedrijf Groningen en wethouder Mattias Gijsbertsen, de huidige partners in WarmteStad, met Hans Coenen en Gerard van Pijkeren van Gasunie bijeen voor de ondertekening van een intentieverklaring voor warmtenet Groningen Noordwest, een project van WarmteStad.

Warmtenet Groningen Noordwest zal het equivalent van 11.000 woningen voeden met warmte op drie kilometer diepte in de Groningse bodem.

Gerard van Pijkeren, directeur van Gasunie New Energy over het initiatief: “Het is ons doel de energietransitie te versnellen. Warmtenetten zijn, net als groen gas in combinatie met warmtepompen, van wezenlijk belang voor het verduurzamen van bestaande woningen."