Grote Warmtemanifestatie in Rotterdam

De aanleg van De Nieuwe WarmteWeg van de afvalenergiecentrale AVR naar het hart van Rotterdam is een groots gebeuren met een investering van meer dan honderd miljoen Euro. De stad Rotterdam is ook een topper als het gaat om aantallen op een warmtenet aangesloten woningen. Eneco en NUON werken hier aan uitbreiding van hun netten. De omvang en complexiteit van de activiteiten in Rotterdam zijn meer dan genoeg reden voor een feestje. Het Buisleiding Industrie Gilde (BIG), een Nederlands-Belgische vereniging met 250 Leden, houdt samen met de stichting warmtenetwerk en bij het Rotterdamse warmtenet betrokken partijen op 16 mei een grote warmtemanifestatie in het Luxor theater.

Voorlopig programma

12.00-13.00 uur Inloop met Lunch vanaf een eilandbuffet
13.00-13.10 uur Opening door voorzitters
Gijs de Man, Warmtenetwerk en Gert Dijkstra, BIG
13.10-13.30 uur Mystery guest
13.30-13.55 uur CO2-reductie, waarom het wel kan
Co Hamers, Directeur Warmtebedrijf Rotterdam
13.55-14.20 uur Leiding over Noord
Wietze Fabriek, Eneco
14.20-14.45 uur Warmtenet op Zuid
Rick van Diest, Nuon
14.45-15.15 uur Energy break
15.15-15.40 uur Rotterdam is HOT!
Carl Berg, Directeur Strategie en Investeringen Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam
15.40-16.05 uur De Nieuwe warmteweg Rotterdam: warmte als belangrijkste schakel voor duurzaam Nederland
Guy Konings, Market Manager Business Development Stedin
16.05-16.30 uur District Heating – a key element in a CO2 neutral future
Peter Anderberg, Founder Springnet I The Climate Bridge
16.30-16.45 uur Afsluiting door Gijs de Man en Gert Dijkstra
16.45-18.00 uur Netwerkborrel

Inschrijven op www.warmtenetwerk.nl of www.warmtenetwerk.be