Winter 2011

In dit nummer van Warmtenet aandacht voor afvalverwerkers en warmtenetten: in Rotterdam levert afvalverbrander AVR restwarmte aan het stadswarmtenet, in Roosendaal levert de afvalverbrander aan een slim warmtenet en in Rijsenhout verbranden ze het afval niet, maar composteren ze GFT. Ook de daarbij vrijkomende warmte kan een kas verwarmen. Verder de vooraankondiging van het congres 'Koude uit warmte', interviews met nieuwe leden en praktijkstudies uit binnen- en buitenland.

Inhoud

  • Column: Innoveren is harde noodzaak;
  • Interviews met nieuwe leden: gemeente Arnhem en adviesbureau CCS;
  • Groeispurt en duurzame energie voor Rotterdamse warmtenetten;
  • Vooraankondiging congres 'Koude uit warmte', 15 maart in Delft;
  • Warmtenet voor bestaande bouw in Lathen (Duitsland);
  • Roosendaals slimme warmtenet;
  • Warmte uit GFT voor Meerlanden;
  • Glastuinder verwarmt nieuwbouw Naaldwijk.