Nog meer nieuwe deelnemers

Attero 

Maar liefst 40 procent van het huishoudelijk afval in Nederland wordt verwerkt door Attero. Het bedrijf heeft afvalenergiecentrales in Moerdijk, Groningen en Wijster, zeven compostfabrieken verspreid over het land en een aantal stortplaatsen. Attero heeft een langjarige ervaring in opwekking van duurzame elektriciteit uit afval, stortgas en biogas, maar is ook al twee decennia lang de grootste producent van groen gas in Nederland.

Attero investeert sterk in warmtelevering. Op Moerdijk levert men al stoom aan Essent en in Wijster is men gestart met stoomlevering voor het Energietransitiepark MiddenDrenthe met als eerste klant Noblesse Proteïns.

 

Gemeente Haarlem 

De hoofdstad van Noord-Holland wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Gemeente Haarlem heeft daarvoor een convenant gesloten met de woningcorporaties, Eneco, NUON, Liander, Milieudefensie, provincie, industriekring en banken.

Het logo van het Haarlems klimaatconvenant is de ‘groene mug’. Verbetering van de energielabels van oudere woningen en ontwikkeling van warmtenetten zijn onderdelen van het klimaatprogramma van Haarlem.

 

Provincie Overijssel 

In 2020 wil provincie Overijssel naar een aandeel van 20 procent nieuwe energie. De belangrijkste bronnen voor deze nieuwe energie zijn biomassa, bodem, wind en zon. Maar in haar energiepact ondersteunt Overijssel ook energiebesparing en gebruik van restwarmte.

Overijssel telt al meerdere warmtenetten zoals in Almelo, Deventer, Hengelo, Zwolle en Denekamp en als grootste het net van Essent in Enschede dat wordt gevoed door de afvalenergiecentrale van Twence. Een heel nieuw net is ontstaan dankzij steun van de provincie in glastuinbouwgebied Koekoekspolder bij IJsselmuiden waar men op 2 kilometer diepte aardwarmte wint.

In 2012 opent de provincie het Energiefonds Overijssel, dat bedrijven en woningcorporaties zal ondersteunen bij de realisatie van grotere projecten.

 

GMB Beheer 

GMB is een veelzijdig bedrijf dat actief is in civiele techniek, infrastructuur, installatietechniek, milieuwerken, slibverwerking, rioleringstechnieken en watertechnologie. Onder GMB Beheer vallen de divisies Civiel, Services en Slibverwerking. Op haar slibverwerking in Zutphen gaat GMB biogas produceren en biobrandstoffen en werkt men met Essent aan plannen voor warmtenetten. Voor De Meerlanden heeft GMB een composteertunnel gebouwd die warmte levert aan kassen.

 

De Klik 

De Klik heeft als kerncompetentie het bij elkaar brengen van partijen en het verzorgen van heldere afspraken. De Klik werkt als inspirator, bemiddelaar en regisseur en verzorgt projectmanagement bij publiek-private samenwerking. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van restwarmte en van biomassa zijn diensten die helemaal passen binnen het Warmtenetwerk.

 

E-STER 

E-STER is een onafhankelijk adviesbureau voor duurzaam energiegebruik. Het bedrijf biedt diensten aan als energieaudits, het ontwerpen van nul-energie-gebouwen, energiemonitoring en strategisch advies. E-STER is gevestigd te Gent.