Sprekershoek

Warmtenetwerk heeft sprekers beschikbaar voor algemene presentaties over warmtenetten en de stichting en voor (vak)congressen over onderwerpen uiteenlopend van techniek tot financiering en beleid.

Het warmtenetwerk wordt regelmatig benaderd met de vraag of er in het netwerk experts zijn die een neutrale presentatie kunnen geven over de mogelijkheden van en ervaringen met warmte- en koudenetten en hoe je die kunt opzetten, ontwikkelen en financieren, eventueel in samenwerkingsverbanden. Op ad hoc basis hebben we al meerdere keren aan vragen voldaan. Zo werkten we mee aan het nationaal warmtecongres van SBO en een workshop van de Projectgroep Biomassa & WKK, maar ook bijvoorbeeld aan een duurzaamheidcongres voor de gemeente Boxtel of een bijeenkomst voor de opzet van een restwarmtenet in Veghel. Om nog beter in de behoefte aan sprekers te voorzien heeft het bestuur van het Warmtenetwerk besloten om een Sprekershoek op te zetten.

Afhankelijk van het onderwerp kunt u voor uw bijeenkomsten een spreker vinden in de Sprekershoek van het Warmtenetwerk. Het verzoek moet vanzelfsprekend passen in de agenda van de betreffende spreker en u moet rekening houden met een mogelijke onkostenvergoeding. Ook moet er een voor de spreker passende onderwerpkeuze zijn, die niet te zeer is geënt op een specifiek project of een zeer specialistische vraag. Vanuit de doelstelling van de stichting dragen we graag bij aan kennisoverdracht, maar het is niet onze rol om als adviseur voor concrete projecten op te treden.

Naast presentaties over de diverse themas rond koude- en warmtenetten, kunnen we uiteraard ook een algemene presentatie verzorgen over het Warmtenetwerk en de kansen en milieuvoordelen voor warmte- en koudenetten.

Restwarmte, groene warmte en koude

Klaas De Jong, Energieprojecten.com

Klaas de Jong is als directeur van kennisbureau Energieprojecten.com initiatiefnemer van het Warmtenetwerk en redacteur van het Warmtenetwerk Magazine en de nieuwsbrief van het Warmtenetwerk. Klaas werkt als adviseur technologie...

Lees verder over "Restwarmte, groene warmte en koude"...

Geen dure maar duurzame netten

Willem Wognum, Adviesbureau Wognum

De missie van Willem Wognum is om bij nieuwe ontwikkelingen te zorgen voor netten met een lange levensduur. "Een ondergronds warmtenet moet minstens veertig jaar meegaan", zegt Wognum, "maar...

Lees verder over "Geen dure maar duurzame netten"...