Ingenia

Ingenia is een innovatief en onafhankelijk raadgevend ingenieurs- en adviesbureau op het gebied van duurzame energie en milieu.

 

Bij duurzame energie is Ingenia actief op het gebied van de kwaliteitsbewaking, productie en toepassing van biobrandstoffen. Hierbij moet vooral worden gedacht aan biobrandstoffen als hout, secundaire brandstoffen, biodiesel, ethanol en biogas. De milieukundige expertise van Ingenia richt zich in het bijzonder op de emissiereductie en stankbestrijding. Ingenia beschikt over een eigen volledig ingericht laboratorium voor de uitvoering van contractresearch en R&D. Het bedrijf is gevestigd in Eindhoven.

Contact

Website: http://www.ingenia.nl
Telefoon: + 31 (0)40 - 239 30 30