Cursus Warmtenetten

Datum:
18, 19 en 20 april 2023

Locatie:
Utrecht en Breda

Bent u een adviseur of technisch ontwerper en krijgt u in toenemende mate vragen over het ontwikkelen van warmtenetten? Bent u op zoek naar kennis en inzichten om hierin een adviserende rol te vervullen? Dan heeft Witteveen+Bos de cursus voor u. Samen met een aantal door de wol geverfde experts is er een driedaags cursusprogramma ontwikkeld waarin u wordt meegenomen in de  belangrijke fases van het opzetten van warmtenetprojecten. 

 

De Cursus Warmtenetten is een cursus van 5 dagdelen, verdeeld over 3 dagen. Deze is bedoeld voor ingenieursbureaus, woningcorporaties, overheid, bedrijven in de sectoren waterbehandeling/afvalverwerking, en andere geïnteresseerden. In de cursus wordt niet alleen aandacht besteed aan de haalbaarheid en het functioneren van warmtenetten, maar kijken we ook naar diverse ontwerpkeuzes (en bijbehorende impact) van een warmtenet, de systeemcomponenten, het leidingwerk en vergunningen. Gezamenlijk zetten we een businesscase op, we besteden aandacht aan het creëren van draagvlak onder de betrokken stakeholders en we ronden de cursus af met een rondleiding in een warmtestation.

 

Heeft u interesse? Kijk voor meer informatie op de website van Witteveen+Bos 

 

Bekijk ook andere evenementen