Energiedebat: Vastgoedsector moet in staat zijn probleem netcongestie te verminderen

Datum:
12 juni 2024

Tijdstip:
11.30 uur - 12.15 uur

Locatie:
RAI Amsterdam

Het thema netcongestie is voor de vastgoedsector afgelopen jaar nóg belangrijker geworden. Niet alleen bedrijventerreinen en grootzakelijke aansluitingen zijn de klos, maar zelfs woningbouwprojecten kunnen inmiddels niet meer doorgaan vanwege netcongestie. De gemeenten Almere, Haarlem en de hele provincie Utrecht kunnen hier inmiddels over meepraten. Eén van de sprekers tijdens dit debat is Wouter van den Wildenberg, partner bij Fakton en tevens deelnemer van Stichting Warmtenetwerk. 

 

Zwaard van Damocles
Op praktisch alle andere plekken hangt dit zwaard van Damocles de komende jaren boven de markt. Ons huidige energiesysteem is niet ingericht op de nieuwe realiteit van steeds meer decentrale opwek als de zon schijnt en/of de wind waait, mét de daarbij horende pieken in elektriciteitsvraag en – aanbod. Ook is het systeem niet ingericht om onderlinge uitwisseling tussen energieaanbieders en – vragers te faciliteren. Het gevolg? Netcongestie als één van de grootste belemmeringen om te kunnen bouwen.

 

Het devies luidt: er moet meer worden samengewerkt tussen vastgoed- en energiesector, tussen overheid en markt, op nationale en lokale schaal. Wat kan de vastgoedsector nu concreet doen om te kunnen blijven bouwen én tegelijk zorgen voor een duurzame energievoorziening? Behalve bewustwording van het probleem zijn er inmiddels voorbeelden van hoe vastgoedpartijen en gemeenten in gebiedsontwikkelingen netcongestie de baas blijven.

 

Aan de hand van de voorbeelden gaat gespreksleider Tom van ’t Hek tijdens het PROVADA Energiedebat 2024 in gesprek met de sleutelspelers over de vraag op welke manier vastgoed en energie nóg beter hand in hand gaan om in te spelen op de huidige problematiek. 

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. Kijk voor meer informatie over het programma en wijze van aanmelden op de website van Provada.

Bekijk ook andere evenementen