Jaarbijeenkomst 2019: “Op volle kracht vooruit”

Datum:
12 juni 2019

Tijdstip:
12.00 uur - 18.00 uur

Locatie:
Spoorwegmuseum, Utrecht

Prijs voor deelnemers:
Gratis

Prijs voor niet-deelnemers:
€ 150,-

Op woensdagmiddag 12 juni a.s. organiseert Stichting Warmtenetwerk haar jaarlijkse bijeenkomst. Dit keer hebben wij gekozen voor een centrale locatie met een historisch karakter; het Spoorwegmuseum! Er gebeurt veel in de wereld van collectieve warmte- en koudenetten en deze rijdende trein dendert op volle vaart vooruit. Stichting Warmtenetwerk heeft een interessant programma samengesteld om u te informeren over de belangrijkste zaken die spelen rondom het thema warmte. Deze middag is Erik Stronk (CEO Ennatuurlijk) onze dagvoorzitter. Hieronder vindt u het programma en meer informatie over de aanmeldprocedure en locatie. Geef u snel op voor deze interessante middag!

 

Programma
Besloten gedeelte voor leden Stichting Warmtenetwerk
11.00 uur – Ontvangst voor leden van Stichting Warmtenetwerk
11.15 uur – Algemene vergadering en opening door voorzitter Jan Rooijakkers
11.20 uur – Algemene presentatie over stand van zaken
11.30 uur – Financiën (2018 – 2019) en nieuwe ledenstructuur (2020)
11.45 uur – Learning community
12.00 uur – Einde algemene vergadering en besloten gedeelte

Programma voor alle aanwezigen
12.00 uur – Inloop en Ontvangst met Lunch
Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom en wordt u in de stationshal van het Spoorwegmuseum opgevangen door één van de medewerkers. Vervolgens krijgt u aanwijzingen om op eigen gelegenheid door het museum naar de Bedrijfsschool te wandelen. Daar staat een uitgebreid lunchbuffet voor u klaar. 

13.00 uur – Opening door Erik Stronk / Jan Rooijakkers

13.15 uur – Update Klimaatakkoord en MMIP innovatieprogramma – Gijs de Man (Stadsverwarming Purmerend)
Het ontwerp Klimaatakkoord is gereed en het kabinet is zich nu aan het beraden over de voorgestelde aanpak. Deze appreciatie zal daarna naar de Kamer worden gestuurd. Een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord is een innovatieprogramma om de grote uitdagingen voor de warmtetransitie te versnellen. Recent is een aanvraag ingediend voor het MMIP programma waar ook Stichting Warmtenetwerk bij is betrokken. Er wordt verder ingegaan op de voorgestelde onderzoekslijnen en de bijdrage daarvan in onder andere de ontwikkeling van de duurzame bronnen, warmtenetten en aansluitwijze van de bestaande woningen.
 
13.45 uur – Geef warmte de leiding – Wilma Berends (Natuur & Milieu)
Wilma Berends is werkzaam bij Natuur & Milieu als programmaleider Energie gebouwde omgeving en was betrokken bij de totstandkoming van het Ontwerp Klimaatakkoord. Zij zal de visie van Natuur & Milieu op de groei en de verduurzaming van warmtenetten presenteren. 

14.15 uur – Update beleid en regelgeving warmte – Wim Mans (Stichting Warmtenetwerk)
Er is nogal wat gaande rondom beleid en regelgeving van warmte. Wim Mans van Adviesbureau Innoforte verzorgt een overzicht van wat onlangs gewijzigd is en wat er op stapel staat. Denk onder andere aan: ECW en startanalyse voor gemeenten (opstellen energietransitievisies), Warmtewet 1.0 en 2.0, BENG, NTA 8800, EED en warmtemeting, richtlijn warmtemeting, richtlijn waterkwaliteit, rapportageverplichting CO2 emissies, BENG en NTA 8800. Hoe past één en ander in het grote geheel en waar liggen de kansen voor de warmtesector?

14.45 uur – Pauze

15.15 uur – Update studiereis Stichting Warmtenetwerk  – Alyssa van Dansik
Na de geslaagde studiereis naar Kopenhagen in 2018 organiseert Stichting Warmtenetwerk ook dit jaar weer een buitenlandse excursie. Op basis van de enquête die enkele weken geleden is uitgevoerd, organiseren Alyssa van Dansik, Maurice Verhulst en Wim Mans een reis naar Helsinki en Turku in Finland. Deze vindt wederom in oktober 2019 plaats. Het “land van de duizend meren” heeft veel te bieden op het gebied van warmtenetten. De Finse systemen zijn te karakteriseren door lage kosten, efficiënte productie en het gebruik van een breed scala aan duurzame bronnen. Gestandaardiseerde eisen verzekeren het lange termijn rendement. De Finse warmtebedrijven werken nauw samen met gemeenten en investeren momenteel in nieuwe bronnen, uitbreiding en upgrading van (SMART) warmtenetten. Wij presenteren een voorproefje van het programma.

15.30 uur – Een warmtevisie: hoe dan? – Jade Oudejans (Over Morgen)
Alle gemeenten moeten in 2021 een warmtevisie hebben vastgesteld. Daarin staat in welke volgorde wijken aardgasvrij worden en wat voor type warmte-infrastructuur op welke plek het meest geschikt is. Hoe komt zo’n warmtevisie tot stand? Hoe worden bijvoorbeeld geplande investeringen in infrastructuur en renovatie meegenomen? Welke rol speelt isolatie? En wat voor hobbels kom je allemaal tegen als je van visie naar uitvoering gaat? Jade Oudejans van Over Morgen neemt jullie mee aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

16.00 uur – Wrap up programma onder leiding van dagvoorzitter Erik Stronk 

16.15 uur – Afsluiting en netwerkborrel

17.30 uur – Einde programma

 

Locatie
Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname en nadere informatie over het programma. 

 

Kosten en aanmelding
Deelname voor leden van Stichting Warmtenetwerk is gratis*. Voor niet-leden bedragen de deelnamekosten € 150,-
Leden hebben voorrang boven niet-leden. Aanmelden kan tot en met 7 juni bij ons secretariaat via: secretariaat@warmtenetwerk.nl. Geef bij uw aanmelding aan of u lid bent van Stichting Warmtenetwerk of niet.

*Bij een no-show of niet tijdig afmelden (uiterlijk 1 week voorafgaande aan het evenement) zijn wij genoodzaakt om de volledige deelnamekosten aan u door te berekenen.

 

Routebeschrijving en parkeren
Reis in stijl naar het museum met de trein! Vanaf Utrecht CS rijdt de trein naar station Utrecht Maliebaan. U stapt dan midden in het museum uit. Reist u met eigen vervoer? Er zijn ruim 200 parkeerplaatsen aanwezig. Bij voldoende ruimte kunt u op dit parkeerterrein voor € 9,50 parkeren. (Koop voorafgaande aan de jaarbijeenkomst uw parkeerticket bij de ingang van de stationshal!)
Voor meer informatie over de locatie en de routebeschrijving verwijzen wij u naar de volgende link.

 

Zien wij u ook op 12 juni in Utrecht?
 

Bekijk ook andere evenementen