Meet the Boss in Transition

Datum:
16 mei 2019

Tijdstip:
13.30 uur - 17.00 uur

Locatie:
Hoekenrode 8, Amsterdam

Prijs voor deelnemers:
Gratis

Meet the Boss in Transition: Alexander van Ofwegen (directeur NUON warmte) over duurzame warmte én koude.
 
Om de CO2 uitstoot in de gemeente Amsterdam te verminderen wordt er grootschalig ingezet op het uitbreiden van het stadswarmtenetwerk. In 2040 moeten 230.000 woningen zijn aangesloten aan het NUON warmtenet om zodoende schonere warmtevoorziening te realiseren. Maar daarnaast beschikt Nuon ook over koudenetten die, door gebruik te maken van oppervlaktewater, traditionele koelmachines in gebouwen en kantoren vervangen door deze natuurlijke bron van koude.
 
Tijdens de Meet the Boss bijeenkomst op 16 mei bezoeken we de koude centrale van Nuon, de Ice Cube. Daarna deelt Alexander van Ofwegen zijn visie op de energietransitie en de rol van NUON hierin. Dit is een uitgelezen kans om meer te weten te komen over de potentie van deze duurzame verwarming en koeling in een dichtbevolkte stad als Amsterdam. Of valt het tegen met de duurzaamheid van warmtenetten.
 
Het programma is als volgt:
 
13.30:  ontvangst
14.00:  wandeling naar koude centrale
14.30:  bezoek koude centrale16.00:  presentatie Alexander van Ofwegen
17.00:  afsluitende borrel
 
Aanmelden
Meld je snel aan voor deze bijeenkomst.
Deelname is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt, dus zorg dat je er op tijd bij bent!
 
Aanmelden kan via deze link.

Bekijk ook andere evenementen