Masterclass: Warmte in de bestaande bouw

Datum:
27 februari 2019

Tijdstip:
Middag

Locatie:
Skylounge Nuon, Amsterdam

Prijs voor deelnemers:
Gratis

Prijs voor niet-deelnemers:
€ 75,-

“Amsterdam aardgasvrij in 2040!”

Een eerste praktijkervaring

Masterclass Warmte in de bestaande bouw
Op woensdagmiddag 27 februari a.s. organiseert Stichting Warmtenetwerk een interessante bijeenkomst over de praktijk van de aanleg van warmte in de bestaande bouw. Graag nodigen wij u uit deze middag bij te wonen. De middag is voornamelijk bedoeld voor beleidsmakers, uitvoerenden en geïnteresseerden die aan de vooravond staan van de uitvoering van de overstap van gas naar warmte. Tijdens deze masterclass nemen wij u mee naar een bestaand project in Amsterdam wat reeds in uitvoering is.

In de Van der Pekbuurt en de Gentiaanbuurt gaat woningcorporatie Ymere de komende jaren renovatiewerkzaamheden uitvoeren. De kwaliteit, het comfort en het uiterlijk van de woningen verbetert daarmee aanzienlijk en er wordt er een duurzame wijk gerealiseerd. Tegelijkertijd maakt de gemeente plannen om ook de openbare ruimte op te knappen, en zullen Waternet en Liander waar nodig  meteen de waterleiding, de riolering en de elektriciteitsnetten vernieuwen. Al deze werkzaamheden samen zijn een logisch moment om ook over te gaan naar duurzamere energie in de woningen door middel van aansluiting op het warmtenetwerk. 

Deze transitie en uitvoering vergt nauwe samenwerking en communicatie met alle betrokken partijen. Warmtenetwerk geeft u graag een inkijk op de ontwikkelingen van dit project.


Inhoud Masterclass (informatie bijeenkomst)
Onder leiding van Jannis van Zanten (Bestuurslid Stichting Warmtenetwerk en projectleider Warmte – AEB Amsterdam/WPW) laten wij u zien hoe de overstap van gas naar warmte wordt gemaakt. Wat zijn de lessons learned en hoe verloopt de uitvoering tot dusver?

Programma

12.30 uur – Inloop en ontvangst met lunch
13.10 uur – Opening door Warmtenetwerk (Jannis van Zanten)
13.15 uur – De City Deal: “Aardgas vrije stad in 2040” door gemeente Amsterdam  
14.00 uur – Business case Warmte: Overstap van gas naar warmte door Woningcorporatie Ymere 
14.45 uur – Pauze
15.15 uur – Alliantiemodel en renovatie bestaande bouw door Dura Vermeer 
15.40 uur – Levering en aansluiten Warmte door Nuon/Vattenfall en bouwcombinatie Nuon/A.Hak
16.00 uur – Dialoog met ketensprekers 
16.30 uur – Netwerkborrel
17.30 uur – Einde

Locatie
Kantoor Nuon, Hoekenrode 8 te Amsterdam. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname en nadere gegevens betreffende deze middag.

Kosten en aanmelding
Deelname voor leden van Stichting Warmtenetwerk is gratis*. Voor niet-leden bedragen de deelnamekosten € 75,-
Leden van Stichting Warmtenetwerk hebben voorrang boven niet-leden. Aanmelden kan tot en met 22 februari bij ons secretariaat via: secretariaat@warmtenetwerk.nl.

*Geef bij uw aanmelding aan of u lid bent van het Warmtenetwerk.

Routebeschrijving en parkeren
Ons advies is om Nuon met het openbaar vervoer te bezoeken. Het kantoor aan de Hoekenrode is uitstekend via openbaar vervoer te bereiken.
Voor meer informatie over de locatie en de routebeschrijving verwijzen wij u naar de volgende link.

Zien wij u ook op 27 februari in Amsterdam?
 

 

Bekijk ook andere evenementen