Uitnodiging Webinar Wet- en Regelgeving

Datum:
1 december 2020

Tijdstip:
10.00 uur - 11.30 uur

Locatie:
Online

Prijs voor deelnemers:
Gratis

Prijs voor niet-deelnemers:
€ 50,-

Er is de laatste maanden veel te doen geweest rondom het wetsvoorstel voor de nieuwe Warmtewet. Met het wetsvoorstel van deze nieuwe Warmtewet (de Wet collectieve warmtevoorziening) wil men warmtenetten beter reguleren, verduurzamen en de uitbreiding stimuleren. Nederland staat voor de grote opgave om de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving op een andere manier vorm te geven. Hoe gaan wij deze uitdaging aan? Daarover gaan wij graag in gesprek met betrokken partijen VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en EZK (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Op 1 december a.s. organiseert de Programmaraad Wet- en Regelgeving een live webinar waarin we het gesprek aangaan en ingaan op uw vragen met betrekking tot tariefstelling en aanwijsprocedures. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Lees hieronder verder voor de invulling van het programma en de voorwaarden voor deelname aan dit webinar.
 
 
Programma
Om 10.00 uur start het live webinar en wordt geopend door Michelle de Rijke van Van der Feltz Advocaten. Onder leiding van Ruud Schuurs gaan wij gedurende anderhalf uur dieper in op de volgende 2 thema’s:
 
1.    Kostprijs gebaseerde tarieven, de voor- en nadelen.
In de Wet collectieve warmtevoorziening zal de huidige aardgasreferentie worden verlaten en zal worden toegewerkt naar een kostengebaseerde tariefregulering. Wat zijn de implicaties voor de rendementen van warmtebedrijven en voor de betaalbaarheid voor warmteverbruikers?
2.    Aanwijzingsproces voor warmtekavels en warmtebedrijven.
Gemeenten moeten in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Ervan uitgaande dat de Wet collectieve warmtevoorziening in 2022 in werking treedt zullen gemeenten in datzelfde jaar moeten gaan anticiperen op hun nieuwe taken: het vaststellen van warmtekavels en het aanwijzen van warmtebedrijven. Hoe gaan gemeenten invulling geven aan dit besluitvormingspoces en hoe kunnen de betrokken partijen aan dit proces deelnemen?
 
Gastsprekers zijn Niels Hanskamp (senior beleidsmedewerker en namens de VNG betrokken bij de gesprekken met het Ministerie van EZK over het wetsvoorstel WCW) en Wendy Swelsen (beleidsmedewerker Warmte bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat).
 
Tijdens het webinar is er via de chat gelegenheid tot vragen stellen. Rond de klok van 11.30 uur ronden wij het webinar af. Heeft u nu op voorhand al vragen met betrekking tot deze onderwerpen? Stuur uw vragen dan via de mail naar: secretariaat@warmtenwerk.nl
 


Voor wie is dit webinar?
Deze uitnodiging is voor alle leden van Stichting Warmtenetwerk en iedereen die betrokken is binnen een gemeente, woningcorporatie of anderszins en met verduurzaming van gebouwen door middel van collectieve warmtenetten te maken heeft. U heeft geen specifieke voorkennis van de Warmtewet 2 nodig.
 

 

Aanmeldprocedure
Deelname aan het live webinar is gratis voor leden van Stichting Warmtenetwerk. Voor niet-leden bedraagt deelname € 50,- excl BTW. (Factuur wordt voorafgaande aan het webinar verzonden) 
Bent u nog geen lid en wilt u wel het webinar volgen? Ga dan naar onze website en bekijk de ledenvoordelen en het contributieoverzicht. Als u nu lid wordt van Stichting Warmtenetwerk krijgt u 65% korting op de contributie voor het laatste kwartaal van 2020 en is deelname aan het webinar gratis.  
 
Aanmelden kan tot 29 november via deze aanmeldlink.  Enkele dagen voorafgaande aan het webinar ontvangt u van ons nadere informatie over toegang tot de beveiligde omgeving van het webinar. 
 

 

Afmelden
Heeft u zich aangemeld maar kunt u onverhoopt het webinar toch niet bijwonen? Meld u dan af via: secretariaat@warmtenetwerk.nl. Zodoende kunnen andere geïnteresseerden zich nog wel aanmelden. 
 


 

Bekijk ook andere evementen