WarmingUP Event: Systeemintegratie collectieve warmte

Op 6 oktober organiseert WarmingUP een grote bijeenkomst die in hybride vorm zal plaatsvinden; deels in groepen van ca. 25 deelnemers en partners op verschillende fysieke locaties (een locatie per thema) en deels via online verbinding tussen deze locaties.
 
Het onderwerp van de bijeenkomst is “Systeemintegratie collectieve warmte”. Het is de opmaat naar de gezamenlijke voorbereiding van 4 zogenaamde integrale pilots die we aansluitend aan WarmingUP willen realiseren. In deze pilots worden resultaten uit minimaal 3 thema’s in de praktijk getoetst. De bijeenkomst is tevens bedoeld om extra verdieping te brengen in de samenwerking tussen de deelnemers en partners. We hebben ervoor gekozen om de groepen per thema in te delen om in eerste instantie de samenwerking binnen het thema verder te versterken.

Check de website van WarmingUp voor het programma en meer informatie. 

Bekijk ook andere evenementen