Warmtenetten in 2 dagen

Datum:
8 en 22 november 2019

Tijdstip:
9.00 uur - 16.30 uur

Locatie:
Intechnium Gebouw in Woerden

Prijs voor deelnemers:
€ 1.095,-

Aardgas verdwijnt uit de Nederlandse woningen en gebouwen. De verplichting om nieuwe woningen aan te sluiten op aardgas is al verdwenen. De verwarming gaat voor een deel plaatsvinden via warmtenetten die worden gevoed door restwarmte uit industrie, energiebedrijven, afvalverbranding en warm water uit geothermie. Deze cursus gaat in op de actualiteit, wetgeving & beleid, techniek, aanleg en onderhoud en financiering.

 

Nederland gebruikt circa de helft van haar energie voor warmte (en koude). Energiebesparing, hernieuwbare warmte en restwarmte kunnen een grote bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het Energieakkoord. Een belangrijk deel van de benodigde warmte kan geleverd worden door het toepassen van warmtenetten. In Nederland bestaan al diverse bestaande warmtenetten, zoals in Purmerend, Rotterdam en Utrecht. Er worden nieuwe warmtenetten aangelegd voor restwarmte en duurzame warmte, zoals het Groene Net in Limburg. Vanwege de duurzaamheidsdoelstellingen en recente ontwikkelingen zijn er veel nieuwe mogelijkheden die kunnen worden gecombineerd zoals geothermie, biogas en biomassa.

Op 8 en 22 november vindt de cursus “Warmtenetten in 2 dagen” plaats. Deze cursus is bestemd voor medewerkers van ingenieursbureaus, energiebedrijven, gemeenten, provincies en andere overheidsinstanties, warmtenetwerken, projectontwikkelaars en woningbouwcoöperaties.

Na afloop van de cursus ben je in staat om te adviseren, motiveren en (basis) berekeningen te maken en zelfstandig kritische vragen te stellen ten aanzien van aanleg en aanpassing van warmtenetten:

  • adviseren over toe te passen warmtenetten en labels;
  • onderbouwd adviseren over energiebesparende maatregelen;
  • onderbouwd adviseren over duurzame warmtenetten;
  • adviseren en participeren in samenwerkingsverbanden en contractvormen;
  • een haalbaarheidsstudie met financiële onderbouwing.

Meer informatie en aanmelden voor deze cursus kan via de website van TVVL.

Bekijk ook andere evenementen