Webinar maatschappelijk draagvlak

Datum:
15 april 2021

Tijdstip:
10.15 uur tot 11.45 uur

Locatie:
Online

Prijs voor deelnemers:
Gratis

Prijs voor niet-deelnemers:
€ 50,-

Op 15 april organiseert Stichting Warmtenetwerk een live webinar met als thema Maatschappelijk Draagvlak. Diverse vraagstukken zoals acceptatie van klimaatambities, draagvlak van burgers en lessons learned uit de proeftuinen in Purmerend komen tijdens dit webinar aan bod.

 

Programma
Om 10.15 uur wordt het webinar geopend door Frank Kersloot namens de Programmaraad Beleid en Ontwikkeling en gespreksleider Natasja van den Berg. Onder leiding van Natasja gaan wij in gesprek  met 3 partijen die wij als gastspreker hebben uitgenodigd. Aan tafel zitten Nicolien van Aalderen (KWR) en Margriet van Lidth de Jeude (TNO) namens WarmingUP, Sonja van Vooren en Max Brouwer van EnTra Management, Jaspert Verplanke van de gemeente Purmerend en Bianca Bok namens Stadsverwarming Purmerend. Aan de hand van inleidende presentaties en dialogen met de sprekers en de kijkers van het webinar nemen wij u mee in dit belangrijke thema. Lees hieronder hoe het programma eruit ziet:

10.15 uur Welkom en opening door Frank Kersloot en Natasja van den Berg.

 

Een ruimer perspectief op acceptatie van collectieve warmtenetten door de lens van burgers, wijkbewoners en (potentiële) klanten – Presentatie door WarmingUP
In het collectief WarmingUP werken onderzoekers samen met een groot deel van de warmteketen aan toepasbare kennis voor duurzame, collectieve warmtesystemen. Een van de onderdelen binnen dit programma richt zich op het (omgaan met en inspelen op) perspectieven en motivaties van bewoners. De eerste resultaten zijn net gepubliceerd. Hierin staan de perspectieven van burger, wijkbewoner en (potentiële) warmteklant centraal. Wat bepaalt of ‘de burger’ de Nederlandse klimaatambities accepteert? Wat maakt een wijkbewoner positief of negatief over een wijkaanpak? Wat maakt of een potentiële klant wel of niet zou willen overstappen op een collectief warmtenet?

Nicolien van Aalderen (KWR) en Margriet van Lidth de Jeude (TNO) delen de uitkomsten van een ruime sample van huurders en woningeigenaren in de stedelijke gebieden in Nederland (dit zijn de gebieden die te maken kunnen krijgen met een collectief warmtenet), en bespreken graag jullie reacties.

 

Hoe belangrijk is draagvlak voor de warmte transitie?  – Presentatie door EnTra Management
Draagvlak van burgers is van cruciaal belang voor een succesvolle energietransitie. Zeker bij de warmtetransitie waarvoor maatregelen achter de voordeur nodig zijn. Daarom organiseren gemeentes participatie activiteiten. En dat is zeker nu in tijden van corona een grote uitdaging.

 

Wat is draagvlak? Hoe meet je dat? En wat betekent dat voor de transitie aanpak? Deze onderwerpen willen Sonja van Vooren en Max Brouwer van EnTra Management met jullie verder verkennen. Dat doen zij aan de hand van casuïstiek met hun eigen draagvlak monitor MoVe2030 die inmiddels in diverse gemeentes wordt ingezet.

 

Aardgasvrij Purmerend, lessons learned – Presentatie door Stadsverwarming Purmerend
Vorig jaar heeft Purmerend de eerste wijk in de proeftuin aardgasvrij gemaakt. Maar liefst 88 van de 96 woningen zijn aardgasvrij gemaakt. Plus een school en 468 woningen van Intermaris (kookgas). Nu staat Purmerend voor de vervolg fase. Wat is er tot zo ver geleerd? En wat vonden bewoners ervan?

Iedereen heeft inmiddels een mening over het aardgasvrij maken van bestaande woningen. Dat maakt de opgave niet gemakkelijker! En toch gaat ’t lukken, maar hiervoor moet wel alle instrumenten uit de kast gehaald worden zoals aanpassen wetgeving, veel subsidies en veel durf van gemeenten om concreet aan de slag te gaan met het aardgasvrij maken. Jaspert Verplanke van de gemeente Purmerend en Bianca Bok van Stadsverwarming Purmerend nemen u mee in hun verhaal over de lessons learned en de next steps.

 

Dialoog en rondetafelgesprek met alle gastpsrekers
Rond de klok van 11.45 uur sluiten wij het webinar af.

 

Doel en doelgroep
Deze uitnodiging is voor alle leden van Stichting Warmtenetwerk. Dit webinar is met name bedoeld voor o.a. gemeenten en woningcorporaties. Daarnaast nodigen wij alle andere stakeholders en geinteresseerden van harte uit dit webinar live te volgen.

 

Aanmeldprocedure
Deelname aan dit webinar is gratis voor leden van Stichting Warmtenetwerk. Niet-leden betalen € 50,-. De factuur wordt na aanmelding aan u verzonden en dient voorafgaande aan het vragenuur betaald te zijn. Aanmelden kan tot 12 april via deze aanmeldlink. Enkele dagen voorafgaande aan het webinar ontvangt u van ons nadere informatie over toegang tot de beveiligde omgeving van het webinar.

 

Afmelden en no show fee
Heeft u zich aangemeld maar kunt u onverhoopt het webinar toch niet bijwonen? Meld u dan af via: secretariaat@warmtenetwerk.nl. Zodoende kunnen andere geïnteresseerden zich nog wel aanmelden. Bij een no-show of niet tijdig afmelden (uiterlijk 1 dag voorafgaande aan het evenement) zijn wij genoodzaakt om wel deelnamekosten à €50,- aan u door te berekenen. Voor verdere voorwaarden van evenementen verwijzen wij u naar onze spelregels.

Bekijk ook andere evenementen