Webinar Netwerk Aquathermie – Governance van aquathermieprojecten

Datum:
25 maart 2021

Tijdstip:
10.00 ur - 11.00 uur

Locatie:
Online

Prijs voor deelnemers:
Gratis

De vraag is welke rollen overheden het best op zich kunnen nemen om bij te dragen aan de bredere toepassing van aquathermie. Volstaat een reactieve rol, bijvoorbeeld als vergunningverlener? Of is er meer nodig? En wat zijn de consequenties voor de organisatie als je een actievere rol op je neemt? Netwerk Aquathermie presenteert op 25 maart de resultaten van een STOWA-onderzoek naar governance-aspecten van aquathermie.
 

Op donderdag 25 maart neemt het Netwerk Aquathermie je graag mee in de resultaten van het onderzoek over de rollen die decentrale overheden kunnen vervullen om bij te dragen aan een bredere toepassing van aquathermie.

Netwerkpartij Stowa heeft het initiatief genomen voor een onderzoek naar governance-aspecten van aquathermie. Decentrale overheden willen graag, en moeten in sommige gevallen ook, bijdragen aan de energietransitie. De inzet van aquathermie kan hierbij van betekenis zijn. De vraag is welke rollen overheden het best op zich kunnen nemen om bij te dragen aan de bredere toepassing van aquathermie. Volstaat een reactieve rol, bijvoorbeeld als vergunningverlener? Of past een andere rol beter bij de ambities? En wat zijn de consequenties voor de organisatie als je een actievere rol op je neemt? Welke sturingsmodellen horen daarbij?

Jitske van Popering van de Erasmus Universiteit Rotterdam, die het onderzoek voor Stowa heeft uitgevoerd, neemt je graag mee in de opzet van het onderzoek en de resultaten. Dus werk jij voor een decentrale overheid die de potentie ziet van aquathermie, maar weet je nog niet precies welke rol je
het beste kunt nemen? Of ben jij ketenpartner en geïnteresseerd in dit onderwerp?

 

Meer informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie over het programma of aanmeldprocedure? Klik dan hier.

Bekijk ook andere evenementen