Webinar: online jaarverslag van het bestuur

Geplaatst op 07-07-2021 door Stichting Warmtenetwerk
Datum:
7 juli 2021

Tijdstip:
11.00 uur - 12.00 uur

Locatie:
Online, enkele dagen voorafgaande aan het webinar ontvangt u van ons nadere informatie over toegang tot de beveiligde omgeving van het webinar.

Prijs voor leden:
Gratis

Sinds jaar en dag organiseert Stichting Warmtenetwerk voor haar leden een jaarbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst geeft het bestuur een update over diverse belangrijke zaken en activiteiten van het afgelopen en komende jaar. Echter gezien de huidige nog immer geldende beperkende maatregelen rondom COVID-19 informeren wij u wederom via een online livestream.

 

Op 7 juli bent u van harte uitgenodigd dit online webinar bij te wonen. Het webinar start om 11.00 uur. De voorzitter Ernst Japikse en aftredend penningmeester Jannis van Zanten praten u in circa een uurtje bij over de activiteiten van het afgelopen jaar en geven een toelichting op o.a. de komende webinars en online evenementen die op de agenda staan. Tevens zal onze nieuwe penningmeester Wim Mans u een inzage geven in de financiële zaken voor het komende jaar.

Verder informeren wij u over de status en voortgang van de programmaraden en blikken we terug op de resultaten van het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021.

 

De agenda voor dit webinar is als volgt:
– Algemene bestuurszaken
– Bestuurssamenstelling en bestuurswisselingen
– Strategie en positionering 
– Financiën 2020/2021
– Content en communicatie
– Update programmaraden Beleid & Ontwikkeling, Wet- en Regelgeving en Techniek
– Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021

Tijdens het webinar heeft u ook de gelegenheid via de chat vragen te stellen aan het bestuur.

 
Aanmeldprocedure
Deelname aan het live webinar is gratis voor leden van Stichting Warmtenetwerk.
Aanmelden kan via deze aanmeldlink.

Twee dagen voorafgaande aan het webinar ontvangt u van ons nadere informatie over toegang tot de beveiligde omgeving van het webinar.

Afmelden
Heeft u zich aangemeld maar kunt u onverhoopt het webinar toch niet bijwonen? Meld u dan af via: secretariaat@warmtenetwerk.nl.

Bekijk ook andere evementen