Workshop Richtlijn warmtemeting en waterkwaliteit

Datum:
10 april 2019

Tijdstip:
14.00 uur - 17.00 uur

Locatie:
Hotel van der Valk, Prins Bernhardstraat 75 Vianen

Prijs voor deelnemers:
Gratis

Prijs voor niet-deelnemers:
€ 100,- (excl. BTW)

Richtlijn warmtemeting een feit!
“Een initiatief van én door warmteprofessionals”

Workshop 
Op 10 april a.s. organiseert het Warmtenetwerk een workshop waarin we u de nieuwe richtlijn warmtemeting presenteren. We willen we met u in gesprek gaan over de toepassing van deze richtlijn en daaraan gerelateerde onderwerpen. Daarnaast willen we met de betrokkenen uit de warmtesector nagaan in hoeverre de totstandkoming van een richtlijn waterkwaliteit wenselijk is.

Deze workshop wordt gehouden in Hotel Van der Valk te Vianen. 
 
Professionalisering en ontwikkeling
Binnen de warmtesector is het tijd voor professionalisering en ontwikkeling. Met name op het gebied van regelgeving loopt de sector achter, in tegenstelling tot de electriciteits- en gasmarkt. Daar zijn vanuit de elektriciteits- en gaswet meetcodes aangewezen. 
Hierin staat vermeld waaraan de meting van gas en elektriciteit dient te voldoen. 
 
Bij warmte is er nog geen sprake van een meetcode. In de warmtewet is wel een artikel 8.6 opgenomen naar nog te ontwikkelen lagere regelgeving op het gebied van warmtemeting:
 
“Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de eisen waaraan een meetinrichting ten minste voldoet, waarbij ten aanzien van meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn in ieder geval regels worden gesteld ten aanzien van de beveiliging van meetgegevens.” 
 
Initiatief
Circa een jaar geleden zijn onder regie van Stichting Warmtenetwerk de warmtebedrijven, meetbedrijven, CertiQ (belast met de meting van warmte ten behoeve van de SDE+ subsidie) en leveranciers van warmtemeters bij elkaar gekomen om een meetcode voor warmte te bespreken.  Er is door circa 30 medewerkers van bijna 10 organisaties gewerkt aan de totstandkoming van de richtlijn. Zij besloten om vanuit de markt te starten met het opstellen van een meetcode. 
De stuurgroep van de richtlijn bestaat uit Philip van der Zwan (Nuon), Cor Alberts (Sentiunt), Robbert van der Wal (Eneco) en Wim Mans (Stichting Warmtenetwerk en Innoforte). De juristen van de (grote) warmtebedrijven hebben, voor zover mogelijk, getoetst op juistheid en consistentie. De warmtebedrijven willen aan de slag met de implementatie van de richtlijn. De richtlijn wordt beheerd door Stichting Warmtenetwerk en is voor iedereen toegankelijk om te downloaden.
 
Aangezien het vooralsnog om een initiatief vanuit de sector gaat, is er nog geen wettelijke verankering. Daarom spreken we op dit moment van een richtlijn warmtemeting.De richtlijn bevat afspraken (techniek, communicatie, dataverkeer, administratie) die nodig zijn om tot een goede warmtemeting te komen en de handelswijze en indien de juistheid van een meter wordt betwist.
 
Toezicht metrologiewet
De richtlijn warmtemeting is aangeboden aan het ministerie van EZK, RVO, ACM en AT. AT staat voor Agentschap Telecom, zij zijn belast met het toezicht op grond van de metrologiewet. De bedoeling hiervan is tweeledig. Als eerste vernemen wij graag van deze partijen op- en aanmerkingen, maar daarnaast nodigen wij genoemde partijen uit om na te gaan of er inderdaad een wettelijke meetcode warmte dient te komen. Zo lang die er niet is zullen vele (maar waarschijnlijk niet alle) warmtebedrijven zich op basis van vrijwilligheid (zelfregulering) committeren aan de richtlijn.

Locatie
Van der Valk hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname en nadere gegevens betreffende deze middag.

Kosten en aanmelding
Deelname voor leden van het Warmtenetwerk is gratis*. Voor niet-leden bedragen de deelnamekosten € 100,-
Leden van het Warmtenetwerk hebben voorrang boven niet-leden. Aanmelden kan tot en met 3 april bij ons secretariaat via: secretariaat@warmtenetwerk.nl of via onderstaande button. Geef bij uw aanmelding aan of u lid bent van het Warmtenetwerk. 

Routebeschrijving en parkeren
De routebeschrijving naar hotel Van der Valk kunt u lezen via de volgende link of download de PDF van de routebeschrijving.

Zien wij u ook op 10 april in Vianen?
 

Bekijk ook andere evementen