Informatie over duurzame warmte

Op onze website kunt u veel informatie vinden over duurzame warmte en koude. Hiervoor raadpleegt u onze artikelen op de pagina ‘Nieuws’. Bent u op zoek naar een specifiek onderwerp? Dan raadpleegt u de zoekfunctie rechtsbovenaan de website. Hier kunt u het onderwerp invullen waar u meer informatie over wenst. De gerelateerde artikelen, publicaties en experts (ledenprofielen) verschijnen vervolgens in de zoekresultaten. 


Ook verwijzen wij u graag naar de volgende informatiepunten:

Aardwarmte in warmtenetten
Voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het realiseren van de warmtetransitie is er een rol weggelegd voor aardwarmte in warmtenetten. Middels een brochure bieden wij een startpunt in uw onderzoek naar wat aardwarmte voor uw gemeente zou kunnen betekenen. Aardwarmte en warmtenetten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarom kijkt de brochure specifiek naar deze combinatie. Het gaat dan om warmtelevering voor woningen en gebouwen. Klik hier om brochure te bekijken.


De Warmteatlas
De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. Factsheet warmteatlas 
Om de atlas te raadplegen gaat u naar: www.warmteatlas.nl

 

Verduurzaming warmtevoorziening
Wilt u de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, de industrie, agrarische sector of in uw regio verduurzamen? De experts van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) helpen bij het oplossen van uw vraagstukken. Zij hebben de relevante (geo)data, de kennis en het netwerk om u verder te helpen. U vindt op deze website informatie over warmte-koudetechnieken, regelingen en praktijkvoorbeelden. Klik hier voor de website. 


Expertise Centrum Warmte
Gemeenten kunnen bij het Expertise Centrum Warmte (ECW) terecht als steunpunt bij het werken met de Leidraad voor de totstandkoming van de Transitievisie Warmte en de uitvoeringsplannen op wijkniveau. Daarnaast heeft het ECW de functie van kenniscentrum, voornamelijk op het gebied van technische, economische en duurzaamheidsaspecten, maar ook als het gaat over nationale ontwikkelingen zoals marktordening, aquathermie en geothermie. Het ECW zorgt er ook voor dat de benodigde informatie beschikbaar is of wordt gemaakt. Klik hier voor de website. 


Hoewerktaardwarmte.nl
Hoewerktaardwarmte.nl is een initiatief van EBN (Energie Beheer Nederland). Deze website is ontwikkeld om toegankelijke informatie te verstrekken voor iedereen die interesse heeft in aardwarmte of te maken krijgt met een aardwarmteproject in de eigen omgeving. De informatie op de website is ontwikkeld in overleg met verschillende experts vanuit organisaties die specifieke kennis hebben over aardwarmte. Denk daarbij aan experts vanuit gemeenten, provincies, natuur- en milieuorganisaties, de Rijksoverheid, producenten van aardwarmte, de toezichthouder en TNO.


Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Het CBS heeft ook cijfers over warmte, klik hier voor de zoekresultaten.