Attero


Attero
Attero is een landelijk en internationaal opererend milieubedrijf. Wij zijn al bijna 90 jaar actief in het terugwinnen en hergebruiken van de energie en grondstoffen uit ons afval. Ons bedrijf is opgebouwd uit krachtige afvalverwerkende bedrijven tot de marktleider van nu in ons land.

Visie op de energietransitie

Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving en het oplossen van afvalvraagstukken van onze klanten. Wij doen dat door de potentie van afval maximaal te benutten. Niet alleen door het terugwinnen van secundaire grondstoffen, maar ook door de productie van duurzame energie als warmte, elektriciteit en groen gas. Zo voorkomen we de uitputting van primaire grondstoffen en gaan we klimaatverandering tegen.

De energietransitie in praktijk

Onze doelen zijn meerwaarde en maatwerk leveren voor onze belanghebbenden op het gebied van hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en het opwekken en leveren van duurzame energie. Attero ondersteunt het landelijk beleid waarbij gestreefd wordt naar de reductie van inzet van primaire grondstoffen met 50 procent in 2030. Ook zien wij het als onze taak maximaal bij te dragen aan het realiseren van de inzet van minimaal 14 procent hernieuwbare energie in 2020 in ons land. Binnen Attero werken wij constant aan de verbetering van onze bedrijfsprocessen, bedrijfsvoering en een veilige en prettige werkomgeving voor onze werknemers, buitenfirma’s, leveranciers en klanten.Categorie

Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Overig


Kernactiviteiten

Afvalrecycling
Producent duurzame energie
Warmteproducent


Website

www.attero.nl