Bazalt Wonen


Bazalt Wonen
Bazalt Wonen is een eigentijdse woningcorporatie in de Bommelerwaard en Altena. We hebben bijna 7.000 woningen en diverse andere (verhuur)eenheden in 16 kernen, verdeeld over de gemeenten Zaltbommel en Altena. Daarnaast bieden wij volkshuisvestelijke ondersteuning op Saba en Sint Eustatius in Caribisch Nederland.

Visie op de energietransitie

Bazalt Wonen werkt aan een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050. Ons uitgangspunt is dat de warmtevraag van ons woningbezit zo beperkt mogelijk is. Installatie-arm en eenvoud (in het gebruik) zijn hierbij voor ons leidende principes. Wij gaan hierbij in principe uit van een restvraag aan energie en warmte die buiten de woning, door derden, duurzaam opgewekt gaat worden. Om onze woningen van warmte te voorzien kijken we naar verschillende oplossingen die haalbaar zijn in ons werkgebied.

De energietransitie in praktijk

Wij zoeken verschillende alternatieven voor het duurzaam verwarmen van ons woningbezit.Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitatie, Beheer
Woningcorporatie


Kernactiviteiten

Verhuren
Beheren en bouwen van woningen
Maatschappelijk vastgoed