BNG Bank


BNG Bank
BNG Bank richt zich op de financiering van de publieke sector en is met een balanstotaal van meer dan EUR 150 miljard de vierde bank van Nederland.

Visie op de energietransitie

BNG Bank wil bijdragen aan een groter aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix en het beperken van de energievraag en het vergroten van de energie-efficiëntie. Onder meer via het financieren van warmtenetwerken en duurzame warmtebronnen

De energietransitie in praktijk

BNG Bank financiert publieke en publiek-private entiteiten die investeren in warmtenetwerken en duurzame warmtebronnen.Categorie

Financiering
Ontwikkeling
Overig


Kernactiviteiten

Financiering maatschappelijke projecten met maatschappelijke impact


Website

www.bngbank.nl