Capturam


Capturam
Capturam richt zich op duurzame en innovatieve activiteiten die bijdragen aan een succesvolle energietransitie van de glastuinbouw, de bedrijventerreinen en de gebouwde omgeving in ons verzorgingsgebied, de regio’s Westland en Midden-Delfland. Dit doen we onder andere middels deelnemingen en samenwerkingsverbanden. We hebben een strategische positie in het aardwarmteproject Trias Westland en bouwen op hoog tempo verder aan de ontwikkeling van een regiodekkend warmtenet. We doen dit samen met HVC in de joint venture Warmte netwerk Westland (WnW). Capturam beziet duurzaam gas, warmte en elektriciteit vanuit één samenhangend integraal energiesysteem en ontwikkelt lokale energieclusters. Als systeembeheerder van zulke verbonden energieclusters borgen we de continuïteit van de energietransportsystemen. Dit is een Multi Commodity Smart Grid waar elektriciteit, (duurzame) gassen en warmte een samenhangend systeem vormen, waarmee de energiekosten laag blijven.Categorie

Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Ontwikkeling


Website

www.capturam.nl