Carbon Matters


Carbon Matters
De expertise en focus van Carbon Matters is gecentreerd rond het thema ‘profitabele CO2-emissiereductie’. Carbon Matters ziet duurzaamheid daarbij breder dan emissiereductie alleen. Om die reden is een analyse van juridische, milieu- en sociale aspecten altijd onderdeel van de werkzaamheden.

Visie op de energietransitie

Carbon Matters focusseert op hernieuwbare warmte als lokale energie bron.

De energietransitie in praktijk

Carbon Matters analyseert bedrijfsprocessen op energie efficiency en ontwerpt de emissie reductie (50-90% CO2 emissie reductie voor bedrijfsprocessen).

Carbon Matters is daarbij gespecialiseerd in:

  • carbon footprint en benchmarkanalyses;
  • supply-chain-optimalisatie (ketenbeheer);
  • dynamische simulatiestudies;
  • internal audit, controle framework en risicomanagement.


Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitatie, Beheer
Ingenieursbureau, Dienstverlener
Onderzoek, Onderwijs


Kernactiviteiten

Energie efficiency van bedrijfs/organisatie processen.


Website

www.carbonmatters.nl