DAGO


DAGO
DAGO behartigt de collectieve belangen van geothermie operators in Nederland en zet zich in voor een veilige en verantwoorde ontwikkeling van aardwarmte in Nederland. Aardwarmte kan op veel plekken in Nederland als basislast dienen voor warmtenetten en daarmee een grote rol spelen in de warmtevoorziening.

De energietransitie in praktijk

DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) behartigt de collectieve belangen van geothermie operators in Nederland en draagt bij aan het ontwikkelen, uitrollen, toetsen en verbeteren van industriestandaarden door het verzamelen en delen van kennis en kunde in een actieve dialoog en samenwerking met belanghebbenden.Categorie

Bouw, Realisatie
Brancheorganisatie
Exploitatie, Beheer
Onderzoek, Onderwijs
Ontwikkeling
Overig


Kernactiviteiten

Belangenbehartiging voor geothermie in Nederland


Website

www.dago.nu