De Warmteregisseurs


De Warmteregisseurs
De Warmteregisseurs geven gemeentes de regie op de warmtetransitie. Wij organiseren een integrale aanpak om de optimale technische en economische oplossing te realiseren binnen de juridische en de financiële kaders van de gemeente. We werken zo transparant mogelijk. We lichten de politiek in op de juiste momenten en betrekken burgers wanneer het kan en moet. Wij zijn een werknemers-coöperatie.

Visie op de energietransitie

Wij hebben geen voorkeur voor één technische warmte-oplossing. Wij vinden het belangrijk dat de oplossing transparant geselecteerd is, voldoende lokaal draagvlak kent en dat de kosten eerlijk verdeeld worden over alle partijen.

De energietransitie in praktijk

De WarmteRegisseurs ondersteunen gemeenten in hun regierol. Dit doen wij in de breedste zin van het woord. Wij helpen met kennisdelen, ondersteunen, project- en programmaleiding in iedere fase van de warmtetransitie: visie- en beleidsvorming, uitvoering van projecten en in de ‘exploitatiefase’. Wij helpen u met het vinden van de juiste technische expertise en het selecteren van exploitanten voor het realiseren van de warmtevisie en -plannen. Ook kunnen we gemeenten begeleiden bij het opzetten van een eigen gemeentelijk warmtebedrijf.Categorie

Financiering
Ingenieursbureau, Dienstverlener
Ontwikkeling


Kernactiviteiten

Analyse en advies
Procesbegeleiding
Contractmanagement
Aanbestedingen
Projectmanagement
Strategie en beleid


Website

www.dewarmteregisseurs.nl