Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal B.V.


Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal B.V.
Als gemeentelijk energiebedrijf willen wij uitvoering geven aan de duurzame energievoorziening voor bewoners van Roosendaal en omstreken.

Visie op de energietransitie

Wij geloven in het perspectief voor lage- en midden temperatuur warmtenetten als duurzaam alternatief in de energietransitie.

De energietransitie in praktijk

Als gemeentelijk energiebedrijf geven wij primair vorm aan onze visie door het ontwikkelen en uitbreiden van ons warmtenet waarin het duurzame belang van de burgers van Roosendaal centraal staan door toepassing van duurzame-, betrouwbare, technisch geavanceerde- en financieel concurrerende concepten. Daarnaast zijn wij ook een platform voor de gemeente voor visieontwikkeling en uitwerking van uitdagingen op het gebied van duurzame energie en de energietransitie.Categorie

Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer


Kernactiviteiten

Wij zijn explotant van een laag temperatuur warmtenet in Roosendaal.


Website

www.energieder.nl