E-tree


E-tree
E-tree levert projectmanagement, directievoering en C-level consultancy op strategisch management, (project)financiering en Due diligence. E-tree heeft brede ervaring met het opzetten, uitbreiden en managen van stadsverwarmingsactiviteiten en geothermieprojecten: businesscase, begeleiden ontwerp, organisatie, governance, financiering, aanbesteding, bewerkstelligen van draagvlak en samenwerking.

Visie op de energietransitie

STADSVERWARMING EN AARDWARMTE ZIJN ONMISBARE SCHAKELS IN DE ENERGIETRANSITIE. De kern van de energietransitie ligt op lokaal niveau. Én bij het slim en duurzaam bij elkaar brengen van relevante stakeholders rond gedeelde doelstellingen. Het aardgasvrij maken van onze steden en wijken vereist duurzame samenwerking op gebied van energieopwekking en energiedistributie. Daarbij is het met elkaar in gesprek komen en blijven over de beste (toekomstige) oplossingen de eerste essentiële stap. Daar waar stadsverwarming de beste oplossing biedt kan ook gekeken worden naar geothermie als duurzame bron. Vanuit de complexiteit van geothermie-projecten, is aardwarmte op dit moment niet het beginpunt maar eerder het sluitstuk van een lokale strategie.

De energietransitie in praktijk

E-tree is actief in 1) visie en strategieontwikkeling voor overheden (gemeentes, Provincies, regionale samenwerkingen) en bedrijven actief in de energietransitie. 2) hands-on projectmanagement voor voorbereiding en realisatie van energieprojecten (vaak, maar niet uitsluitend stadsverwarming of geothermie). 3) Financiering en due- diligence. Daarbij onderscheidt E-tree zich door de integrale visie op en aanpak van projectontwikkeling, gebaseerd op eindeverantwoordelijke ervaring met stadsverwarming en geothermie. Projectontwikkeling (ontwerp, businesscase, financiering, realisatie) door E-tree houdt rekening met de context (wijk, bewoners, samenwerkingspartners) en is gericht op langjarige exploitatie (duurzaam en leveringszekerheid).Categorie

Bouw, Realisatie
Ingenieursbureau, Dienstverlener
Ontwikkeling


Kernactiviteiten

Projectmanagement
Directievoering
Strategie
Advies
Due-dillegence
Organisatieadvies


Website

www.linkedin.com/company/e-tree/