Empowered Energy Builders


Empowered Energy Builders
35 jaar advieservaring in strategische ontwikkeling en leiderschap, waarvan 25 jaar in energietransitie en de laatste 12 jaar vooral in verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarbij zelf ontwikkelaar van diverse verduurzaamde vastgoedobjecten.

Visie op de energietransitie

Collectieve warmte gaat over een goed en gezond klimaat, zowel binnen (huis) als buiten (wereld). Warmte gaat dus niet alleen over politiek, techniek en finance, maar ook over de grote emotionele waarde voor de klant, zoals stabiliteit, geborgenheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en het comfort in zijn/haar woonsituatie.

De energietransitie in praktijk

Ik heb met diverse grote energiebedrijven hun energie- en warmtestrategie herijkt en nieuwe source-to-client diensten ontwikkeld in de keten, zowel B2B als B2B2C, waardoor weer een forse duurzame groei mogelijk werd. Ook heb ik met gemeentes, ingenieursbureaus, ontwikkelaars, bedrijven en bewoners grote gebiedsontwikkelingen gerealiseerd via collectieve slimme duurzame warmte/koude oplossingen, door continu een brug te slaan over de grote diversiteit aan belangen en posities heen. Zelf heb ik een aantal duurzame vastgoed ontwikkelingen gerealiseerd, omdat het me niet snel genoeg ging in mijn advieswerk en ik ook wilde laten zien dat je vanuit toegevoegde waarde creatie meer kan bereiken dan vanuit kosten-denken alleen.Categorie

Exploitatie, Beheer
Financiering
Ingenieursbureau, Dienstverlener
Ontwikkeling
Overig


Kernactiviteiten

Strategie en governance
Procesbegeleiding
Juridisch advies
Haalbaarheidsstudies
Projectmanagement


Website

www.empowered.nl