EnergyGO


EnergyGO
EnergyGO is in 2011 opgericht met de insteek (inter)nationale (onderzoeks)kennis over renovatieconcepten en componenten voor energieneutrale gebouwen en gebieden en smart grids naar de markt te brengen. Sindsdien hebben we tools, trainingen en processen ontwikkeld om onze klanten te ondersteunen met keuzes in verduurzamingsmogelijkheden voor gebieden en gebouwen.

Visie op de energietransitie

EnergyGO streeft in de energietransitie naar een integrale multidisciplinaire aanpak, om zo gefundeerde beslissingen te nemen bij het realiseren van flexibele en betaalbare oplossingsrichtingen. Daarbij wordt breder gekeken dan alleen naar gebouwoplossingen. Ook de impact op de gehele wijk en energie-infrastructuur zijn hier onderdeel van.

De energietransitie in praktijk

We werken in verschillende projecten met het afstemmen en vergelijken van de duurzame opwekking met een energievraag in combinatie met energieopslag op lokale schaal. Klanten gebruiken de output om een keuze te maken in renovatieconcepten in relatie tot vastgoedportefeuilles en alternatieven voor aardgasloze wijken.
In het TKI project Koele Warmtenetten (www.kowanet.nl) werken we aan bi-directionele zeer lage temperatuur warmtenetten (<30°C). Daarnaast ondersteunen we een datacenter met het ter beschikking stellen van haar restwarmte/gratis koeling.Categorie

Ingenieursbureau, Dienstverlener
Overig


Kernactiviteiten

Multidisciplinair adviesbureau
Integrale haalbaarheidsstudies
Warmtetransitievisies
Koele Warmtenetten
Software ontwikkeling


Website

www.energygo.nl