Gemeente Arnhem


Gemeente Arnhem
De gemeenten binnen de regio Arnhem-Nijmegen hebben een gezamenlijke routekaart vastgesteld voor de energietransitie in de regio. De energietransitie is in volle gang.

De energietransitie in praktijk

De Routekaart geeft aan wat de belangrijke thema’s voor de komende zes jaar zijn: verder gaan met energiebesparing, aan de slag met de warmtetransitie (aardgasloos), meer duurzame elektriciteit en meer duurzaam vervoer. Meters maken lukt alleen wanneer er goede afspraken gemaakt kunnen worden met bedrijven en organisaties en het is belangrijk dat de gemeenten de energietransitie samen met hun inwoners organiseren. Op dit moment worden er regioateliers gehouden om de regionale opgave verder uit te werken en te concretiseren voor elke gemeente.

Dit zijn de regionale tussendoelen voor 2023:

  • Energie besparen, doel 1,5% per jaar in gebouwde omgeving, bij bedrijven en in vervoer.
  • Toename duurzame energieproductie met ruim 2% per jaar.
  • Zonnepanelen op daken uitbreiden met 6.500 woningen/jaar, een verdubbeling t.o.v. nu.
  • Meer duurzame warmte in woningen (warmtepomp, houtpellets), 4.300 woningen/jaar.
  • Meer duurzame warmte via warmtenetten, omvang ruim 6.000 woningequivalenten/jaar.
  • 25 windturbines (3 MW) erbij in de regio, in lijn met initiatieven die er nu al zijn.
  • Zonnevelden, er zijn circa 200 ha aan initiatieven, maar bijna 1.000 ha is nodig.
  • Mogelijk maken van groei elektrisch vervoer, een groei met 7.000 auto’s per jaar is gewenst.

 https://www.regioan.nl/media/Bestuurlijke-samenvatting-Routekaart-Energietransitie-RAN.pdf Categorie

Ontwikkeling
Overheid


Website

www.arnhem.nl