Gemeente Breda


Gemeente Breda
Begin 2013 heeft het gemeentebestuur van Breda het Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 (UP Klimaat) vastgesteld. Het einddoel voor 2044 is een CO2-neutrale stad. Breda heeft een uitgebreid warmtenet dat is aangesloten op de Amercentrale in Geertruidenberg. Vanaf eind 2013 levert waterschap Brabantse Delta groene warmte in de wijk Haagse Beemden.Categorie

Overheid
Overig


Website

www.breda.nl