Gemeente Dordrecht


Gemeente Dordrecht
Dordrecht heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Samen met HVC heeft de gemeente de Energiecoöperatie Dordrecht opgericht. Er wordt door HVCenergie een warmtenet aangelegd voor 10.000 woningen, waarvan het grootste deel bestaande bouw. De warmtebron is de afvalenergiecentrale van HVC.Categorie

Overheid


Kernactiviteiten

Energiestratetie
Energieakkoord Drechtsteden
Transitievisie Warmte
Warmtetransitie
Warmtenet Dordrecht


Website

www.dordrecht.nl
www.dordtduurzaam.nl
www.drechtsteden.nl/energieakkoord