Gemeente Helmond


Gemeente Helmond
Helmond s een gemeente in Noord-Brabant met 90.000 inwoners. Helmond kent sinds begin tachtiger jaren een warmtenet voor 6.500 woningen en voor de industrie dat wordt beheerd door EnNatuurlijk. Helmond werkt samen met vier andere Brabantse steden en de provincie aan de ontwikkeling van diepe geothermie als duurzame warmtebron.Categorie

Overheid
Overig


Website

www.helmond.nl