Gemeente Leeuwarden


Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden werkt aan een duurzame, sterke gemeente. Wij zien duurzaamheid als basis voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving met een evenwichtige ontwikkeling van economie, natuur & milieu en sociale & culturele aspecten. Belangrijke uitdaging daarbij is het verduurzamen van onze woningvoorraad.Categorie

Overheid


Website

www.leeuwarden.nl