Gemeente Maastricht


Gemeente Maastricht
De gemeente streeft naar een klimaatneutraal Maastricht in 2030 en een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050.

Visie op de energietransitie

In Maastricht zorgen we voor een top leef-, werk- en verblijfsklimaat voor onze bewoners en bezoekers; nu en in de toekomst. Daarom streven we er ook naar om honderd procent klimaatneutraal te zijn. Dat vraagt om meer gebruik van zonne-, water- en windenergie en minder verbruik van olie en gas. Die energieomslag maakt alleen kans als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties de handen ineen slaan. Onder de vlag #missionzeromaastricht werken we samen aan een klimaatneutraal Maastricht.

De energietransitie in praktijk

Wij onderscheiden als overheid vier rollen:


– faciliteren van initiatieven;
– reguleren via vergunningverlening e.d.
– stimuleren van initiatieven door b.v. netwerken of subsidie;
– de nieuwe rol van de overheid ihkv de Omgevingswet.Categorie

Overheid
Overig


Kernactiviteiten

Regiefunctie in het kader van aardgasvrije wijken.


Website

www.maastricht.nl