Gemeente Oss


Gemeente Oss
Gemeente Oss is een middelgrote Brabantse gemeente (https://oss.incijfers.nl/dashboard) van ruim 90.000 inwoners met stedelijk gebied, dorpen en landelijk gebied. Oss werkt samen met gemeenten in Noordoost Brabant aan regionale opgaven zoals Regionale Energiestrategie.

Visie op de energietransitie

Gemeente Oss wil duurzaam wonen, werken en vervoer bevorderen door initiatief, stimuleren en promoten (zie www.duurzaamoss.nl). 'Oss energieneutraal 2050' is onze ambitie en als opgave goed in beeld (zie https://www.ce.nl/publicaties/1964/oss-energieneutraal-in-2050). De Warmtevisie Oss die in 2020 wordt vastgesteld is een combinatie van onderzoek naar bronnen, gebouwen en lokale inbreng.

De energietransitie in praktijk

Visie op energieneutraal en aardgasvrij voor grondgebied van gemeente Oss. Sinds 2017 uitvoering van plannen voor besparen en grootschalig opwek van energie. Gemeente Oss stelt begin 2020 een Warmtevisie vast. Daarna worden warmteplannen opgesteld voor wijken, dorpen en landelijk gebied. Realiseren door initiatief en samenwerken met belanghebbenden in Oss (inwoners, bedrijven, organisaties)Categorie

Overheid
Overig


Kernactiviteiten

Energietransitie
Warmtevisie
Warmteplan
Energiebesparing
Oss


Website

www.oss.nl