Gemeente Zeewolde


Gemeente Zeewolde
In 2009 viert de gemeente Zeewolde in Flevoland haar 25-jarig bestaan. Deze jonge gemeente groeit snel; met 3000 huizen in de nieuwe Polderwijk verdubbelt Zeewolde in de komende jaren haar woningbestand. De Polderwijk is bovendien als eerste wijk in Nederland een Zone Groene Warmte. Het warmtenet in deze wijk wordt gevoed met duurzame warmte van een wkk op biogas. Een melkveehouderij in Zeewolde levert het benodigde biogas met een mestvergistingsinstallatie. Zeewolde is dankzij windenergie, biogas van de agrarische bedrijven en de energie uit afval van HVC een klimaatpositieve gemeente. Er wordt meer duurzame energie opgewekt dan de inwoners en bedrijven aan energie gebruiken.Categorie

Overheid
Overig


Website

www.zeewolde.nl