GMB


GMB
GMB is een veelzijdig bedrijf. Al ruim een halve eeuw zetten we ons in voor duurzame oplossingen op het gebied van waterkwaliteit, waterveiligheid, bio-energie en industriële bouw. GMB is werkzaam in een breed scala aan energie-gerelateerde disciplines. Vaak juist op de snijvlakken van energie, water en afvalstromen.

Visie op de energietransitie

"Energie vanuit fossiele energiedragers heeft geen toekomst meer. Dat besef is de laatste jaren gegroeid en wij zitten nu midden in de ontdekkingsperiode hoe wij de energietransitie vorm moeten geven. De beweging naar een grotere verscheidenheid van energiedragers en -bronnen is evident en daarin vormen energie, water en afvalstromen een onlosmakelijk geheel. Sectoroverstijgende kennis en ketensamenwerking gaat daarom een sleutelrol vervullen om de energievraag op een volledig duurzame manier te beantwoorden. De energietransitie is een uitdaging van ons allemaal, in de samenwerking met partners ligt onze kracht. Uitdaging verbindt."

De energietransitie in praktijk

GMB is een veelzijdig bedrijf. We realiseren en/of renoveren onder meer dijken, haventerreinen, rioleringen, gemalen, waterzuiveringsinstallaties en slibverwerkingsinstallaties. We verwerken daarnaast het slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties in eigen fabrieken. Voor onze opdrachtgevers, van overheden tot ondernemingen, zijn we een partner met wie zij graag grote en kleine uitdagingen delen. De manier waarop we deze uitdagingen is typisch GMB.

 

                                    Categorie

Aannemer
Bouw, Realisatie


Kernactiviteiten

Ontwerpen
Bouwen en onderhouden van rioolwaterzuiveringsinstallaties
Gemalen
Drinkwaterstations
Energiefabrieken
Ondergrondse leidinginfrastructuur
Rioolrenovaties en biogasproductie


Website

www.gmb.eu