Greenvis B.V.


Greenvis B.V.
In deze warmtetransitie maakt Greenvis duurzame warmte en koude voor iedereen bereikbaar. Onze aanpak is integraal; samen met gemeenten, netwerkbedrijven, warmtebedrijven, installateurs, adviseurs en andere partners maken we een aanvalsplan voor realisatie. De technische kennis en ervaring van Greenvis Energy Solutions beslaat de hele keten van conceptontwerp tot projectontwikkeling. We zorgen voor oplossingen en plaatsen die overzichtelijk in het geheel. Dit doen we vanuit de specialistische kennis van de succesfactoren van warmte- en koudesystemen. Kortom, Greenvis levert ontwikkeling, consultancy en detachering en verbindt vraag en aanbod door het initiëren van concrete initiatieven.

Visie op de energietransitie

Duurzame warmte voor iedereen bereikbaar maken.

De energietransitie in praktijk

Greenvis is betrokken bij een groot aantal projecten in Nederland en enkele in het buitenland. Het geothermieproject Trias Westland, dat medio 2018 47 tuinders van aardwarmte zal voorzien, is een van onze projecten. Een ander project is het opstellen van een EMG-verklaring door het Amernet in Noord-Brabant. Het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken naar het gebruiken van restwarmte voor het verwarmen van woningen valt tevens onder de werkzaamheden van Greenvis. Het koelen van woningen op het Colombiaanse eiland San Andrés middels zeewaterkoeling is een voorbeeld van onze kennis van koudesystemen.

Greenvis kent de warmte- en koudemarkt als geen ander en beschikt over een breed netwerk aan cliënten en partners waaronder Nuon Warmte, Ennatuurlijk, Alliander DGO, HVC, Warmtebedrijf Ede, COGAS Duurzaam, Provincie Utrecht, Gemeente Sittard, Bluerise, A.Hak en WarmteStad Groningen. Duurzame warmte Nederland is toe aan de transitie van fossiele naar duurzame energie. Nederland is toe aan duurzame warmte en koude. Nederland is toe aan de kennispartner op dit gebied, Greenvis. Kennis en ervaring die we graag met u willen delen om de energietransitie te versnellen. We zorgen voor oplossingen en plaatsen die overzichtelijk in het geheel.Categorie

Ingenieursbureau, Dienstverlener
Ontwikkeling


Kernactiviteiten

Ontwikkelen van duurzame collectieve warmte en koudenetten.


Website

www.greenvis.nl