Groningen Seaports N.V.


Groningen Seaports N.V.
Groningen Seaports is de commerciële exploitant en ontwikkelaar van de havens van Delfzijl en Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. In Delfzijl is een chloor en zout gerelateerd chemiecluster (ChemPort). In Eemshaven is een energiecluster met ENGIE, NorNed, Nuon/Vattenfall en RWE/Essent (Energyport). Google heeft het grootste data center van Europa in de Eemshaven (Dataport).

Visie op de energietransitie

Carbon 4 feedstock en ketenintegratie. Koolstof (oa CO2) is noodzakelijk als grondstof voor de chemie. Door vergroening van de grondstoffenstroom voor de industrie ontstaat er een groene stroom (rest)warmte die ingezet kan worden voor verwarming. Gebruik de beschikbare duurzame bronnen (E, biomassa) eerst als grondstof voor de industrie en de restwarmte uit de industrie voor de warmtenetten.

De energietransitie in praktijk

Sinds 2010 ontwikkeling en exploitatie van het grootste openbare groene stoomleidingennet (Gruine Daamp) als energiedrager voor het chemiecluster in Delfzijl; verbinden van verschillende bedrijven op gebied van reststromen en grondstoffen door shared utilities waaronder warmteleidingen te ontwikkelen.Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer
Ontwikkeling
Overheid
Overig
Overig


Kernactiviteiten

Havenbedrijf
ChemPort
Energyport
Dataport
Offshore wind
Shared utilitiesWebsite

www.groningen-seaports.com