Hanzehogeschool Groningen – EnTranCe


Hanzehogeschool Groningen – EnTranCe
EnTranCe zet zich in voor de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening. In ons expertisecentrum komen wetenschappers, studenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen samen om kennis te delen. De Hanzehogeschool Groningen telt 26.000 studenten en 3.100 personeelsleden. Daarnaast maken jaarlijks zo’n 1.100 cursisten uit het bedrijfsleven gebruik van contractonderwijs. Het onderwijsaanbod omvat 54 bacheloropleidingen, 8 programma’s voor associate degrees en 19 masteropleidingen.

Visie op de energietransitie

Samen zoeken we naar oplossingen die echt bijdragen aan de overgang naar schonere energiebronnen, de energietransitie. EnTranCe stimuleert open innovatie, waarin de gebruiker van de energie de hoofdrol speelt. Ons motto is dan ook: ‘People in Power’.

De energietransitie in praktijk

Eén van de onderzoekprojecten binnen het Hanzehogeschool Centre of Exerptise Energy is Flexiheat. Het meest recente resultaat uit dit project is het Flexible Business Model.

 

De hoofdvestiging op het Zernike Park maakt onderdeel uit van de plannen van Warmtestad voor een warmtenet met een geothermiebron.Categorie

Onderzoek, Onderwijs
Onderzoeksinstituut, Onderwijs


Kernactiviteiten

Toegepast onderzoek om energietransitie te bevorderen


Website

www.en-tran-ce.org