Kleurrijk Wonen


Kleurrijk Wonen
KleurrijkWonen is een middelgrote woningcorporatie in het midden van het land. We verhuren en beheren ca. 15000 woningen. Wij hebben zowel woningbezit in kleinstedelijk gebied als in ruraal gebied.

Visie op de energietransitie

Onze ambitie is om onze woningvoorraad in 2050 CO2 neutraal te hebben. Wij gaan hierbij in principe uit van een restvraag aan energie en warmte die buiten de woning, door derden, duurzaam opgewekt gaat worden. Wij zijn op zoek naar alternatieven voor de dure all-electric oplossingen.

De energietransitie in praktijk

Wij stimuleren innovaties die een alternatief bieden voor dure all-electric oplossingen. Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden om met een industriele warmtepomp, met een LT warmtebron, woningen te voorzien van HT warmte.Categorie

Exploitatie, Beheer
Woningcorporatie


Kernactiviteiten

Verhuren en beheren van sociale huurwoningen


Website

www.kleurrijkwonen.nl