Lievense


Lievense
Wij zijn Lievense. Een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau op gebied van bouw, infra, water en milieu. Wij hechten grote waarde aan de relatie met onze klanten en partners. Daarom krijgt de klant bij ons altijd een expert aan tafel. Met onze transparante en doelgerichte werkwijze weet je precies waar je aan toe bent. Voor elk vraagstuk, klein of groot, hebben wij een oplossing die werkt.

Visie op de energietransitie

In onze huidige maatschappij zijn we nog steeds afhankelijk van fossiele brandstoffen, maar beseffen ons steeds meer dat we die koolstofrijke grondstoffen moeten en kunnen vervangen door duurzame energiebronnen. Oplossingen kunnen gezocht worden in de elektrificatie van de energievoorziening en/of het gebruik en transport van duurzame energie. De drager van die duurzame energie is ook in toenemende mate een leidingsysteem met restwarmte.

De energietransitie in praktijk

Onze vakgroep Leidingen en Hoogspanning houdt zich dagelijks bezig met projecten aan de ondergrondse infrastructuur. Meer en meer betreffen dit projecten die te maken hebben met de energietransitie. Kabeltracés voor wind- en zonneparken, transport- en distributieleidingen voor warmte en pijpleidingen voor basisgassen zoals zuurstof, stikstof en waterstof. Van sterkte- en capaciteitsberekeningen tot uitvoeren van omgevingsonderzoeken, van vergunningenmanagement tot complete projectbeheersing, Lievense heeft het allemaal in de vingers.Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitatie, Beheer
Ingenieursbureau, Dienstverlener


Kernactiviteiten

Multidisciplinair adviesbureau
Ingenieursbureau
Bouw
Infra
Water
Milieu


Website

www.lievense.com