LSNed Leidingenstraat Nederland


LSNed Leidingenstraat Nederland
LSNed beheert en exploiteert de buisleidingenstraat gelegen tussen Rotterdam en Antwerpen en met een aftakking naar Vlissingen. LSNed biedt een ongestoord en duurzaam gebruik van de buisleidingenstraat voor kabels en leidingen, waarbij veiligheid en milieu centraal staan.

Visie op de energietransitie

Ondergronds transport is van groot én groeiend maatschappelijk belang. Het beschikbaar hebben van ruimte en het snel kunnen aanleggen van buisleidingen is een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van de energietransitie.

De energietransitie in praktijk

LSNed biedt ruimte en expertise voor het ontwikkelen en realiseren van ondergrondse infrastructuur. Dit doen we met een flexibele instelling en met een brede blik op uw en onze toekomst.Categorie

Exploitatie, Beheer
Overig


Kernactiviteiten

Beheer van de buisleidingenstraat Rotterdam - Antwerpen


Website

www.lsned.nl